Problemen met uw bodem of grondwater?

Met meer dan 40 jaar ervaring is SUEZ uw partner voor de integrale aanpak van verontreinigde locaties. SUEZ Remediation voorziet in het toepassen van complete saneringsoplossingen op het gebied van bodemsaneringen, zuiveren van grondwater en grondverwerking. Dit doen wij voor projecten door het hele land vanuit onze vestigingen in Utrecht en Schiedam.
Uw behoeften

Bodem en grondwaterzuivering

“Onze oplossingen voor locaties en grondwatersaneringen"

Wat ook zijn verleden is, een verontreinigde locatie kan een tweede leven krijgen

Ruimte wordt steeds schaarser in ons kleine land, en de wet- en regeldruk wordt steeds groter. De herontwikkeling van oude verontreinigde locaties wordt daarom steeds belangrijker.

Oude industrieën verdwijnen, en maken plaats voor nieuwe bedrijven. SUEZ kan de gehele ontmanteling en weer klaar maken voor de nieuwe functie voor haar rekening nemen. Hetzelfde geld voor de herontwikkeling van woonlocaties.
Onze oplossingen

Bodem en Grondwaterzuivering

In situ & grondwaterzuivering

SUEZ maakt gebruik van in-situ technieken en grondwaterzuiveringsinstallaties voor het uitvoeren van talloze grond - en grondwater saneringen. De installaties worden in eigen beheer ontworpen en samengesteld in een werkplaats van SUEZ, op locatie geplaatst en onderhouden. Ook voor de verhuur van grondwaterzuivering installaties bent u bij ons aan het juiste adres.

Bodemsanering

Bij steeds complexere saneringsprojecten is het ontwerp van oplossingen op maat van het grootste belang om het succes en de kwaliteit van de diensten te garanderen, zowel op economisch als op milieugebied.
Al meer dan 40 jaar ervaring met het uitvoeren van complexe bodemsaneringen. SUEZ beschikt over talloze referenties met verschillende verontreinigingen, waaronder asbest, cyanides, pesticiden, zware metalen, VOCL’s, PAK’s en minerale olie.

Biologisch reinigen

Op onze locaties in Utrecht en Schiedam kan grond worden geaccepteerd en biologisch worden gereinigd.

Civiele werkzaamheden

Het uitvoeren van civiele werkzaamheden, zoals aanleggen van rioleringen en verhardingen, grond- en betonwerken en kabels en leidingen, in verontreinigde omgevingen.

Het verwerken van verontreinigde grond

Het ontwerpen, bouwen en operationeel bedrijven van reinigingsinstallaties voor verontreinigde grond en minerale bouwstoffen behoren tot de kernactiviteiten.

SUEZ beschikt in Europa over thermische, biologische en fysisch/chemische reinigingsinstallaties (mobiel en vast) die wereldwijd inzetbaar zijn.

Acceptatie van grond

U kunt bij ons terecht met al uw (verontreinigde) grondstromen, zoals PFAS en straalgrit, waarbij gebruik kan worden gemaakt van onze faciliteiten in Utrecht en Schiedam.

Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten

Graafwerkzaamheden op locaties die verdacht zijn op aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten.

SUEZ heeft een groot aantal bodemsaneringen uitgevoerd onder OOO- condities en beschikt over gekwalificeerd personeel en materieel om deze specifieke werkzaamheden uit te voeren. Hiervoor beschikt SUEZ over het certificaat CS-OOO, deelgebied B “Civieltechnisch opsporingsproces”.

Van brownfield tot greenfield

Complete herontwikkeling van verontreinigde, industriële terreinen tot vastgoed, wij beheren herontwikkelingsprojecten in hun geheel, met inbegrip van risicobeoordeling, demontage, sanering van terreinen en bouwrijp maken.
Certificates
Veilig werken en het leveren van kwaliteit staan aan de basis van de uitvoering van onze activiteiten. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de vigerende wet- en regelgeving. SUEZ is gecertificeerd voor de volgende kwaliteits-, veiligheids- en managementsystemen en BRL’s.


   


 

CO2-prestatieladder

 

Contact
SUEZ RR IWS REMEDIATION BV
Isotopenweg 15,
3542 AS Utrecht

+31 (0)30 247 09 11