Celem naszej działalności jest wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz usług konsultingowych. Szczególny nacisk stawiamy na modele współpracy oparte o długoletnie relacje z naszymi Partnerami m.in. w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Nasze rozwiązania

Produkcja wody pitnej

Woda występująca bezpośrednio w przyrodzie z natury nie nadaje się do picia, w odróżnieniu od komercyjnie dostępnych wód mineralnych i źródlanych. Staje się ona zdatna do picia dopiero dzięki dogłębnej obróbce fizycznej i chemicznej. Woda pitna jest strategiczną kwestią dla człowieka.

Zarządzanie siecią wodociągową 

Dystrybucja wody pitnej oraz sprawna eksploatacja infrastruktury są zatem w centrum zainteresowania lokalnych władz i operatorów pragnących zoptymalizować wydajność swojej sieci w celu zagwarantowania klientom i użytkownikom najlepszej możliwej usługi przy jednoczesnym utrzymaniu finansowej stabilności i ochrony środowiska.

Zarządzanie siecią kanalizacyjną

W skali globalnej zarządzanie sieciami kanalizacyjną i wody opadowej jest kluczową kwestią związaną z ochroną środowiska naturalnego oraz życiem miasta. W SUEZ opracowujemy rozwiązania zastępujące konwencjonalne podejście, oferujące dynamiczne systemy zarządzania ściekami i wodą opadową.

Oczyszczanie ścieków 

Bierzemy odpowiedzialność za wszystkie etapy związane z projektowaniem i budowaniem oczyszczalni. Jesteśmy również gotowi do finansowania budowy oraz długoletniej eksploatacji infrastruktury. Ponadto nasze instalacje są zaprojektowane w sposób ergonomiczny tak, by zapewnić przyszłemu zarządzającemu łatwość codziennej eksploatacji przy zrównoważonych kosztach działania.

Gospodarka osadowa

Wytwarzanie odpadów osadowych jest nieuniknioną częścią procesu oczyszczania ścieków. Zagęszczanie i odwadnianie osadów to praktyka polegająca na minimalizowaniu ilości odpadów w celu przygotowania ich do efektywnej utylizacji.

Consulting - Zrównoważone rozwiązania inżynierskie

Nasza działalność związana jest z każdym sektorem: budownictwo, transport, przemysł, woda i infrastruktura ściekowa, ochrona środowiska, odpady, zrównoważony rozwój miast, energia, telekomunikacja i wiele innych. Rozwiązania zawsze indywidualnie dopasowujemy do każdego projektu.

Inteligentne rozwiązania 

Misją AquaRD jest wdrażanie nowych technologii dla klientów komunalnych i przemysłowych w dziedzinie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Stosując nowoczesne rozwiązania z dziedziny SMART City, Spółka dostarcza produkty z zakresu - Sterowania, Kontroli, Komunikacji i Transmisji Bezprzewodowej, tym samym optymalizując procesy dystrybucji wody.