Beheer van gevaarlijk afval

De vestiging van SUEZ in Almelo richt zich sinds 1987 op de verwerking, behandeling en terugwinning van afval en gevaarlijke reststoffen. Deze afvalstromen zijn afkomstig uit geheel Europa en worden door ons verantwoord verwerkt in uiteenlopende installaties. Deze locatie richt zich voornamelijk op de distillatie van solventen, maar ook de chemische en fysische verwerking van alkaline, zure vloeistoffen en afvalwater. SUEZ in Almelo heeft tevens in Almelo twee gespecialiseerde, dedicated, installaties voor twee specifieke afvalstromen van klanten. U kunt contact opnemen met onze specialist die voor u de beste oplossing zal zoeken om uw gevaarlijke afvalstromen op een circulaire manier te verwerken.
Uw behoeften

Veilige verwerking van uw industriële afval

De industrie produceert afval dat door zijn samenstelling (zoals vastgelegd in de milieuwet) gevaar met zich meebrengt voor de mens en het milieu. Gevaarlijk, industrieel afval kan vele vormen aannemen: vast of vloeibaar, verpakt of bulk (schepen, tanks). Al dit afval moet via speciale kanalen verwerkt worden.
Door de verwerking van gevaarlijk afval stelt SUEZ haar industriële klanten in staat hun nationale en internationale verplichtingen ter zake na te leven.

Wij beschermen mens en milieu tijdens alle verwerkingsfasen (veiligheid, milieuvoorschriften, hergebruik)
Onze oplossingen

Verantwoorde verwerking van uw chemisch afval

Sinds 1987 garanderen wij in Almelo dat chemische afvalstromen uit geheel Europa op verantwoorde wijze verwerkt worden.
De hoofdactiviteit van onze site is het destilleren en regenereren van oplosmiddelen, maar ook de chemische en fysische verwerking van afvalwater, basische en zure vloeistoffen.

Regeneratie en productie van solventen

Wij beschikken over een van de grootste regeneratiesites van solventen. Deze site verwerkt een breed scala van industriële afvalproducten uit geheel Europa. Regeneratie is de verwerking van gevaarlijk afval met de hoogste toegevoegde waarde, want na de zuivering kunnen de gerecyclede solventen teruggestuurd worden naar producenten of verkocht worden voor industriële behoeften. Door deze solventen te regenereren, stellen wij onze industriële klanten in staat hun koolstofvoetafdruk te verminderen.

Bij SUEZ zorgen wij via de verschillende destillatieunits voor het volledige verwerkingsproces van uw oplosmiddel. Wij bieden u een oplossing voor elk type en iedere samenstelling.

Distillatie voor een breed scala van oplosmiddelen en sectoren

Distillatiewijze:

Distillatie is mogelijk als toll-distillatie en als take-over-distillatie:

  • Bij een loon-destillatie zorgt SUEZ voor de distillatie van het verontreinigde oplosmiddel, de verwijdering van de verontreiniging en de restitutie van het on-spec oplosmiddel aan de klant voor het hergebruik daarvan in zijn productieprocessen.
  • In geval van een overname-destillatie neemt SUEZ het verontreinigde oplosmiddel van de klant over, zorgt zij voor de distillatie daarvan en verkoopt zij na de distillatie deze solventen aan chemische groothandels en eindgebruikers.


Onze distillatie-installaties bestaan uit:

  • Filmverdamper voor de scheiding van vloeistoffen en vaste stoffen. De vacuüm-dunnelaagverdamper is in staat om zeer verschillende oplosmiddelen te distilleren. De installatie wordt gebruikt om vaste stoffen te verwijderen uit afvaloplosmiddelen en daarbij de geregenereerde oplosmiddelen terug te winnen. Deze kunnen daarna worden hergebruikt in de processen van onze klanten.
  • Gefractioneerde destillatie voor vloeistof/vloeistof-scheiding. Dankzij de kennis en vakkundigheid van ons personeel wordt een hoge kwaliteit en in veel gevallen een nagenoeg gelijkwaardig distillatieproduct verkregen.
  • Drooginstallatie van solventen: deze installatie is specifiek ontworpen voor het drogen van vaste stoffen die oplosmiddelen bevatten. Het zorgt voor een gescheiden opvang van de solventen en de vaste stoffen.

Terugwinning van metalen

Chemische en fysische zuiveringsinstallatie van zuren, basen en afvalwater voor de verwerking van vloeistoffen die vervuild zijn met zware metalen, geconcentreerde zuren, alkaline en minder geconcentreerde zure of basische vloeistoffen.

Regeneratie van ionenuitwisselingshars: deze speciale installatie is ontworpen voor de regeneratie van ionenuitwisselingshars voor hergebruik in de installaties van onze klanten.

Andere verwerkingsmethoden

Op basis van uw informatie en een representatief monster, ontwikkelen de experts van SUEZ Almelo voor u de meest rendabele en milieuvriendelijke oplossing voor de verwerking van uw specifieke afvalstromen.

Veilig beheer van gevaarlijk afval

Wij bieden de garantie dat voldaan wordt aan de regelgeving inzake het beheer van gevaarlijk afval zodat mens en milieu altijd veilig blijven.

Wij begeleiden industriële bedrijven in het beheer van hun verplichting om te voldoen aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften.

Contact

Kies voor de beste oplossing van een circulaire verwerking van uw gevaarlijke afvalstromen

Neem contact op met onze specialisten

Bedrijvenpark Twente 243, 7602 KJ Almelo marco.warringa@suez.com