Zapewnienie uzdatnionej wody pitnej dla mieszkańców miasta Szczecin

SUEZ odpowiedział na potrzeby Szczecińskich wodociągów. 
Grupa SUEZ dostarczyła technologię oraz zrealizowała projekt.

Stacja uzdatniania wody MIEDWIE

Grupa SUEZ w latach 2004-2007 zrealizowała inwestycję polegającą na zaprojektowaniu i budowie Stacji uzdatniania wody o parametrach: 

Wydajność – 100 000 m³/d
Liczba mieszkańców – 400 000

Potrzebujesz więcej informacji?

Maciej Dzikiewicz