Zaspokoić potrzeby miasta Mława w zakresie gospodarki ściekowej

Po 25 latach eksploatacji istniejącej oczyszczalni ścieków miejskich, Mława musiała stawić czoła nowemu wyzwaniu: konieczności budowy nowej instalacji. Wynikało to z niewystarczającej wydajności oczyszczalni oraz z chęci dostosowania się do najwyższych standardów środowiskowych.

Budowa nowej oczyszczalni ścieków przekraczała możliwości finansowe z budżetu miasta, dlatego burmistrz Mławy zaproponował partnerstwo publiczno-prywatne.

Potrzeby miasta:

 • szybka modernizacja oczyszczalni ścieków,
 • zwiększenie ilości podłączeń do sieci mieszkańców,
 • utrzymanie taryf na akceptowanym poziomie.

 

SUEZ w lipcu 2016 roku podpisał umowę na zaprojektowanie, budowę i eksploatację nowoczesnej oczyszczalni ścieków wraz z zapewnieniem finansowania.

Założenia umowy:

 • Budowa nowej oczyszczalni ścieków
 • Zapewnienie finansowania realizacji projektu
 • Dzierżawa oraz eksploatacja starej instalacji 
 • Eksploatacja nowej instalacji
 • Zapewnienie stabilnej i przewidywalnej taryfy przez cały okres trwania umowy

 

Przejęcie personelu wraz z udzieleniem 5 letniej gwarancji pracy i płacy.

 • Czas: 33 lata.
 • Zakres: oczyszczanie ścieków z terenu całej Gminy
 • Wyburzenie starej instalacji.
 • Po okresie umownym przekazanie OŚ do Gminy.

33

 lata

długość trwania umowy

2019

oddanie do eksploatacji nowej oczyszczalni

PPP jest dla wszystkich

Korzyści jakie daje PPP samorządom

 • możliwość ograniczenia długu publicznego
 • możliwość pozyskania kapitału na inwestycje
 • możliwość pozyskania partnera branżowego i podniesienia jakości usług
 • dostęp do najlepszych technologii
 • znaczne ograniczenie ryzyka w zadaniach własnych Samorządów

PPP w Mławie

Wkład partnera publicznego: teren pod budowę oraz gwarancja dostarczania ścieków.
Wkład partnera prywatnego: całość inwestycji oraz zapewnienie prawidłowej eksploatacji.

Realizacja umowy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Mławie

 1. Zakończenie budowy oraz przekazanie nowej spełniającej najwyższe standardy jakościowe Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, zgodnie z założeniami oraz harmonogramem umowy,
 2. Rozwój oraz zapewnienie nowych perspektyw dla lokalnego personelu Spółki,
 3. Zapewnienie Partnerowi Publicznemu stabilnej i przewidywalnej taryfy,
 4. Wkład SUEZ w życiu Mieszkańców i Miasta:
 • Wspieranie kultury oraz lokalnego sportu,
 • Działania mające na celu promowanie ochrony środowiska
 • Aktywny udział w życiu społecznym Miasta – wspieranie lokalnych inicjatyw

47

mln PLN

koszt inwestycji

3

lata

Okres budowy nowej instalacji

2

mln m3

roczny przepływ

Potrzebujesz więcej informacji?

Mateusz Kolarz

Tomasz Strzelecki