System HydraNet

Zmiany gospodarcze w Polsce na początku XXI wieku doprowadziły do znacznego zmniejszenia zużycia wody przy zwiększającej się liczbie przyłączy wodociągowych oraz pogłębianiu wielkości strat wody. Taka sytuacja zmusza przedsiębiorstwa wodociągowe do poszukiwań oszczędności poprzez ograniczanie strat wody oraz zmniejszenia różnicy między wolumenami wody zakupionej bądź wyprodukowanej a sprzedanej.
Twoje wyzwania

Obliczanie strat wodnych

Dla poprawnej oceny jakości sieci wodociągowej przedsiębiorstwa powinny wykonywać pomiary objętości wody dostarczonej klientom, zafakturowanej oraz zużytej na własne potrzeby.

Straty wody to różnica wynikająca z bilansu między objętością wody wtłoczonej do sieci wodociągowej, zafakturowanej i zużytej na własne potrzeby. Poznanie tej wartości jest punktem wyjścia do dalszych czynności, jakie powinny być podjęte przez wodociągi, np.: poszukiwania awarii i nieszczelności, wykrywanie kradzieży wody, analiza klas dokładności urządzeń pomiarowych itp.

Źródłem wiedzy są pomiary wykonywane na sieci wodociągowej przez urządzenia różnych producentów. Kłopotliwe staje się integrowanie systemów informatycznych różnych producentów, a dane wymagają skomplikowanej procedury przetwarzania, analizy i oceny poprawności.
Nasze rozwiązania

Narzędzie do bilansowania wody, wspomagania stacjonarnych i mobilnych odczytów wodomierzy oraz pomiarów ciśnienia i przepływu na sieci

HydraNet Expert jest kompleksowym systemem do wspierania i zarządzania odczytami danych z urządzeń pomiarowych: rejestratorów ciśnienia i przepływu, przepływomierzy, wodomierzy itp. Umożliwia integrację różnych systemów odczytu np. inkasenckich, radiowych mobilnych i stacjonarnych opartych na GSM/GPRS oraz w pasmach ISM na częstotliwościach 433 MHz, 868MHz, oraz z technologii NB IoT, Lora Wan oraz WIZE 169MHz.
Takie rozwiązanie umożliwia ewolucyjne przechodzenie na nowocześniejsze technologie odczytów, zmniejszając koszty wdrażania nowych systemów, jednocześnie zapewniając ciągłość procesu odczytów i przede wszystkim obsługi klientów, w tym ich fakturowania. Dane pozyskane z wodomierzy są zestawiane z danymi z przepływomierzy strefowych, umożliwiając bilansowanie wody w strefach, wykrywanie awarii poprzez obliczanie współczynników zalecanych przez IWA.
Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas: [email protected]