Zarządzanie cyklem wody
Działalność Grupy SUEZ obejmuje wszystkie obszary związane z cyklem wody w przyrodzie.

Swoją działalność SUEZ skupia na obszarach:

  • badań,
  • inżynierii
  • projektowaniu i budowie
  • eksploatacji infrastruktury 
  • uzdatnianiu oraz dystrybucji wody
  • oczyszczaniu ścieków

 

Wszystkie działania w gospodarce wodno-ściekowej realizujemy korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia, mając na uwadze zrównoważony rozwój naszej planety.

Produkcja wody pitnej

Woda występująca bezpośrednio w przyrodzie z natury nie nadaje się do picia, w odróżnieniu od komercyjnie dostępnych wód mineralnych i źródlanych. Staje się ona zdatna do picia dopiero dzięki dogłębnej obróbce fizycznej i chemicznej. Woda pitna jest strategiczną kwestią dla człowieka.

Odkryj

Zarządzanie siecią wodociągową 

Dystrybucja wody pitnej oraz sprawna eksploatacja infrastruktury są zatem w centrum zainteresowania lokalnych władz i operatorów pragnących zoptymalizować wydajność swojej sieci w celu zagwarantowania klientom i użytkownikom najlepszej możliwej usługi przy jednoczesnym utrzymaniu finansowej stabilności i ochrony środowiska.
Odkryj

Zarządzanie siecią kanalizacyjną

W skali globalnej zarządzanie sieciami kanalizacyjną i wody opadowej jest kluczową kwestią związaną z ochroną środowiska naturalnego oraz życiem miasta. W SUEZ opracowujemy rozwiązania zastępujące konwencjonalne podejście, oferujące dynamiczne systemy zarządzania ściekami i wodą opadową.

Odkryj

Oczyszczanie ścieków 

Bierzemy odpowiedzialność za wszystkie etapy związane z projektowaniem i budowaniem oczyszczalni. Jesteśmy również gotowi do finansowania budowy oraz długoletniej eksploatacji infrastruktury. Ponadto nasze instalacje są zaprojektowane w sposób ergonomiczny tak, by zapewnić przyszłemu operatorowi łatwość codziennej eksploatacji przy zrównoważonych kosztach działania.
Odkryj

Gospodarka osadowa

Wytwarzanie odpadów osadowych jest nieuniknioną częścią procesu oczyszczania ścieków. Zagęszczanie i odwadnianie osadów to praktyka polegająca na minimalizowaniu ilości odpadów w celu przygotowania ich do efektywnej utylizacji.
Odkryj