Szkolenia

Dobrze wyszkolona kadra pozwala na fachową obsługę majątku Przedsiębiorstwa.
Twoje wyzwania

Posiadanie wyszkolonej kadry

Jednym z głównych wyzwań Przedsiębiorstw Wodociągowych jest efektywne zarządzanie infrastrukturą wod.-kan., w tym umiejętne stosowanie pojawiających się nowoczesnych rozwiązań technicznych i aplikacji. Rozwój w tym obszarze jest bardzo szybki, wymaga ciągłego poznawania nowych technologii, urządzeń, aplikacji, permanentnej nauki i rozwoju kadry technicznej. Jedynym sposobem sprostania oczekiwaniom w tym zakresie jest posiadanie kompetentnego personelu, stale podnoszącego swoją wiedzę poprzez kursy, szkolenia, warsztaty.

Posiadanie nawet najlepszych urządzeń czy aplikacji nie gwarantuje sukcesu, konieczna jest tu profesjonalna obsługa oraz analiza pozyskanych danych, tak aby móc w sposób efektywny zarządzać sieciami wod.-kan. Znajomość systemów SCADA, technologii pomiarowych, systemów AKPiA, GIS, modelowania matematycznego czy zagadnień IT w obecnych czasach to element konieczny, aby móc funkcjonować i realizować cele techniczne i biznesowe.
Nasze rozwiązania

Szkolenia branżowe z dziedziny gospodarki wodno-kanalizacyjnej

AquaRD oferuje przeprowadzenie szkoleń branżowych z dziedziny gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmujących swym zakresem takie obszary jak SCADA, technologie pomiarowe, technologie przesyłu danych, systemy AKPiA, GIS, modelowanie matematyczne, zagadnienia IT (serwery, hosting).
AquaRD jako Spółka integrująca rozwiązania SMART jest kompetentnym partnerem, który weźmie odpowiedzialność za doradztwo i specjalistyczne szkolenia kadry w Przedsiębiorstwach Wodociągowych. Szkolenia oraz prezentacje są znakomitym sposobem zdobycia wiedzy niezbędnej przy podejmowaniu decyzji zarówno inwestycyjnych w zakresie rozwoju opomiarowania sieci wodociągowej, jak i wsparcia decyzji w procesie zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.

Realizowane przez AquaRD szkolenia w ramach kontraktów swoim zakresem obejmują tematykę dotyczącą m.in.:
  • monitoringu sieci wodociągowej,
  • oprogramowania do modelowania matematycznego sieci,
  • aplikacji SCADA,
  • oprogramowania AquaGIS,
  • oprogramowania QGIS (podstawowe, zaawansowane, programistyczne),
  • sprzętu do stacjonarnego i mobilnego odczytu wodomierzy w którego ramy wchodzą nowe technologie transmisji danych IoT takie jak: LoRa, NB IoT, Cat M1, w pasmach otwartych w tym ISM,
  • aplikacji Hydra.Net Ekspert zintegrowanej z systemami odczytu wodomierzy z elementami systemów GIS, SCADA i biling,
  • obsługi i eksploatacji urządzeń i systemów pomiarowych, układów sterowania i telemetrii.
Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas: [email protected]