Poprawa wydajności eksploatacji sieci wody pitnej oraz ograniczenie strat

Słodka woda jest ograniczonym, a czasem nawet rzadkim zasobem. Obecnie równowaga między zapotrzebowaniem na wodę a dostępnymi zasobami jest krucha.  Zasoby wody pitnej są ograniczone przez m.in. wzrost populacji, rozwój ekonomiczny, migrację, urbanizację oraz zmiany klimatu.

 

Gwarantowanie ciągłych dostaw czystej wody (24 godziny na dobę) stało się krytyczną kwestią dla lokalnych władz, obywateli i podmiotów branżowych w sektorze. Aby osiągnąć ten cel, operatorzy muszą stawić czoło poważnemu wyzwaniu jakim jest wdrożenie planów działania w celu zoptymalizowania wydajności sieci.

  • Plany te muszą się odnosić do dwóch obszarów:
  • redukcji strat spowodowane wyciekami na sieciach dystrybucji redukcji strat spowodowanych poprzez precyzyjne pomiary zużycia wody i dokładne fakturowanie

Codziennie pomagamy w zarządzaniu siecią wody pitnej

Oferujemy wsparcie w ramach całego cyklu zarządzania obiegiem wody. To całościowe podejście umożliwia nam zrozumienie i ocenę konkretnych funkcji infrastruktury i oznacza, że jesteśmy w stanie precyzyjnie i efektywnie reagować na potrzeby tj. straty na sieciach, bilansowanie stref, itd.

Potrzebujesz więcej informacji?

Mateusz Kolarz

Tomasz Strzelecki