GIS i modele matematyczne

Sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa wodociągowego wiąże się z ciągłą kontrolą stanu majątku sieciowego, a proces ten obejmuje zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie danych, które niemal w 100% posiadają odniesienie w przestrzeni. W celu znaczącego zwiększenia jakości podejmowanych decyzji w zakresie funkcjonowania, spółki wodociągowe na całym świecie wdrażają Systemy Informacji Przestrzennej (ang. Geographic Information System).
Twoje wyzwania

Zarządzanie wysoką jakością majątku sieciowego

Systemy GIS dzięki możliwościom technologicznym pozwalają na usprawnienie procesu zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa, ułatwiają bieżącą eksploatację i modernizację obiektów sieciowych, a także upraszczają zarządzanie danymi co bezpośrednio przekłada się na usprawnienie obsługi Klientów. Dzięki szybkiemu wykrywaniu wszelkich anomalii systemy przyczyniają się do wzrostu oszczędności.
Nasze rozwiązania

Zarządzanie siecią wodociągowo-kanalizacyjną

AquaRD wdraża kompleksowe rozwiązania pozwalające na implementację systemu informacji przestrzennej (GIS) w przedsiębiorstwie wodociągowym. Dedykowane rozwiązania pozwalają na bezproblemową pracę i wymianę danych pozyskanych w terenie i tworzonych przez pracowników w różnych działach firmy.

Nasze systemy z powodzeniem funkcjonują w kilkunastu przedsiębiorstwach wodociągowych w Polsce.

AquaGIS
jest jednolitym i spójnym środowiskiem systemowym, pozwalającym na uzyskanie wszelkich funkcjonalności systemu informacji przestrzennej (GIS). Posiada przyjazny i intuicyjny polski interfejs użytkownika z możliwością dodawania i usuwania dostępu do wybranych narzędzi przez uprawnionego użytkownika. System licencjonowany jest w systemie per serwer i nie posiada ograniczeń w zależności od liczby użytkowników.

Modele matematyczne sieci wodociągowych i kanalizacyjnych są narzędziem pozwalającym na prognozowanie zjawisk krytycznych dla infrastruktury, a także wyznaczanie kierunków rozwoju bądź modernizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w oparciu o rzetelne dane pochodzące z obliczeń inżynierskich. Wykorzystanie modeli w przedsiębiorstwie wprowadza wyższy poziom pewności w procesie zarządzania majątkiem sieciowym i pozwala na wygenerowanie znaczących oszczędności w podejmowanych działaniach inwestycyjnych. Co istotne modele matematyczne dostarczane przez AquaRD są w pełni zintegrowane z systemem AquaGIS.
Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas: handlowy@aquard.pl