Zarządzanie wysoką jakością majątku sieciowego

Systemy GIS dzięki możliwościom technologicznym pozwalają na usprawnienie procesu zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa, ułatwiają bieżącą eksploatację i modernizację obiektów sieciowych, a także upraszczają zarządzanie danymi co bezpośrednio przekłada się na usprawnienie obsługi Klientów. Dzięki szybkiemu wykrywaniu wszelkich anomalii systemy przyczyniają się do wzrostu oszczędności.

Zarządzanie siecią wodociągowo-kanalizacyjną

AquaRD wdraża kompleksowe rozwiązania pozwalające na implementację systemu informacji przestrzennej (GIS) w przedsiębiorstwie wodociągowym. Dedykowane rozwiązania pozwalają na bezproblemową pracę i wymianę danych pozyskanych w terenie i tworzonych przez pracowników w różnych działach firmy.

Nasze systemy z powodzeniem funkcjonują w kilkunastu przedsiębiorstwach wodociągowych w Polsce.

AquaGIS
jest jednolitym i spójnym środowiskiem systemowym, pozwalającym na uzyskanie wszelkich funkcjonalności systemu informacji przestrzennej (GIS). Posiada przyjazny i intuicyjny polski interfejs użytkownika z możliwością dodawania i usuwania dostępu do wybranych narzędzi przez uprawnionego użytkownika. System licencjonowany jest w systemie per serwer i nie posiada ograniczeń w zależności od liczby użytkowników.

Modele matematyczne sieci wodociągowych i kanalizacyjnych są narzędziem pozwalającym na prognozowanie zjawisk krytycznych dla infrastruktury, a także wyznaczanie kierunków rozwoju bądź modernizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w oparciu o rzetelne dane pochodzące z obliczeń inżynierskich. Wykorzystanie modeli w przedsiębiorstwie wprowadza wyższy poziom pewności w procesie zarządzania majątkiem sieciowym i pozwala na wygenerowanie znaczących oszczędności w podejmowanych działaniach inwestycyjnych. Co istotne modele matematyczne dostarczane przez AquaRD są w pełni zintegrowane z systemem AquaGIS.

Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas: [email protected]