Zapewnianie wydajności sieci kanalizacyjnej w celu poprawy warunków życia i środowiska naturalnego

Istnieją dwa typy systemów kanalizacyjnych. Systemy łączone wprowadzają część lub całą wodę do kanalizacji, zaś oddzielne systemy zawsze utrzymują je oddzielnie. Nawet jeśli zasady zbierania są różne, standardy operacyjne pozostają te same.

 

Wydajność jest kluczowym czynnikiem wyboru właściwego systemu kanalizacyjnego. Odpowiedź na wyzwanie związane ze ściekami i wodą opadową to, zaprojektowanie sieci tak, by poprawić warunki życia ludzi i wzmocnić infrastrukturę miast. W kontekście wprowadzonych regulacji dotyczących zrównoważonego rozwoju, przejrzystości, ochrony środowiska i powiązanych, sieci kanalizacyjne i sieci kanalizacji burzowej muszą być traktowane jako integralna część pełnego cyklu wody.

 

Obecnie operatorzy poszukują sposobów na zarządzanie systemami kanalizacji w odpowiedzialny, bardziej zrównoważony i efektywny sposób.

Zapewniamy wysoką jakość operowania infrastrukturą kanalizacyjną poprzez nowoczesne rozwiązania

Oferujemy wsparcie w ramach całego cyklu zarządzania obiegiem wody. To całościowe podejście umożliwia nam zrozumienie i ocenę konkretnych funkcji infrastruktury i oznacza, że jesteśmy w stanie precyzyjnie i efektywnie reagować na potrzeby tj. straty na sieciach.

Potrzebujesz więcej informacji?

Mateusz Kolarz

Tomasz Strzelecki