Produkcja wysokiej jakości wody pitnej w wystarczającej ilości

Aktualnie największym wyzwaniem dla ludzkości jest dostęp do wody pitnej, której zasoby wraz ze zmianami klimatycznymi są coraz mniejsze.

 

Woda zostaje uznana za nadającą się do picia i może być dystrybuowana do konsumentów tylko jeśli spełnia parametry jakościowe. Jest to jeden z najbardziej rygorystycznie kontrolowanych produktów żywnościowych. Woda podlega szczególnemu nadzorowi na każdym etapie swojej podróży, od poboru ze źródła do jej dystrybucji. 

 

Produkcja wody pitnej wymaga specjalistycznej wiedzy w zakresie różnych technologii i procesów, jak również zdolności przewidywania wymogów, co wiąże się z dokładną znajomością zasobów wody. Dostępne rezerwy naturalnej wody obejmują wodę gruntową (źródła podziemne), zamknięte zbiorniki (jeziora) lub bieżącą wodę powierzchniową (rzeki) oraz wodę morską. Wdrożenie systemu uzdatniania w celu produkcji wody nadającej się do picia zależy od ilości dostępnej wody, jej jakości (biorąc pod uwagę możliwe wariacje), kosztów ekonomicznych oraz ograniczeń środowiskowych.

Pomoc we wdrażaniu odpowiednich rozwiązań w zakresie produkcji wody pitnej

Zasoby wody stanowią decydujący czynnik we wdrożeniu optymalnego systemu produkcji wody pitnej. Poprzez projektowanie systemu uzdatniania sięgających od tradycyjnych do bardziej wyrafinowanych, oferujemy lokalnym władzom rozwiązania, które spełniają ich wymogi w zakresie jakości sanitarnej, niezależnie od tego, czy jest to wioska licząca kilkuset mieszkańców, czy duży obszar miejski.

Potrzebujesz więcej informacji?

Mateusz Kolarz

Tomasz Strzelecki