Obróbka osadów ściekowych

Rosnąca ilość osadów wytwarzanych przez oczyszczanie ścieków, zgodnie ze wzrostem liczby ludności i rozrastaniem się miast, jest głównym powodem do wzrostu kosztów dla władz lokalnych i operatorów. Obróbka osadów ściekowych w celu zmniejszenia objętości i przekształcenia go w produkty zwrotne stała się koniecznością.

W SUEZ pomagamy zdefiniować i wybrać dla Ciebie optymalne rozwiązanie do zmniejszenia ilości osadów oraz jego zagospodarowania zgodnie z:
  • pochodzeniem i składem osadu i produktów ubocznych przetwarzania
  • ostatecznym miejscem przeznaczenia osadów (recykling, odzysk, unieszkodliwianie)

 SUEZ proponuje różne rozwiązania techniczne w zakresie recyklingu, zagospodarowania i odzysku osadów ściekowych i produktów ubocznych przetwarzania.

Różne procesy obróbki osadu ściekowego

Zagęszczanie jest pierwszym etapem oczyszczania osadów ściekowych. Ma na celu oddzielenie struktur stałych i ciekłych osadu. Następnie proces odwadniania zmniejsza zawartość wody w osadzie ściekowym.

Suszenie termiczne jest procesem pośredniego oczyszczania osadu ściekowego, polegającego na odparowaniu wody w osadzie. Proces znacznie zmniejsza objętość i uwodnienie osadu, dzięki czemu łatwiej jest go odzyskać lub zagospodarować.

Fermentacja beztlenowa zmniejsza masę (suchą masę) osadu ściekowego. Fermentacja ma również na celu stabilizację masy organicznej w celu zmniejszenia odorów i wytworzenia energii z biogazu.

Ostatni etap obróbki osadu ściekowego, czyli ich spalenie, niszczy całą materię organiczną i może potencjalnie wytwarzać parę lub energię.

Potrzebujesz więcej informacji?

Mateusz Kolarz

Maciej Dzikiewicz

Tomasz Strzelecki