Przeprowadzanie kampanii pomiarowych dla potrzeb kalibracji modelu sieci wodociągowej

Utrzymanie sieci wodociągowej wymaga okresowej kontroli ciśnienia w wybranych punktach sieci. Celem pomiarów jest ustalenie rzeczywistego ciśnienia w sieci w sposób pozwalający na optymalizację jej prac. Regularny pomiar ciśnienia pozwala także na zebranie informacji, które pośrednio przyczyniają się do ograniczenia straty wody weryfikują zgodność ciśnienia w hydrantach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozbudowana kampania pomiarowa sieci wodociągowych

AquaRD dysponuje aktualnie największą w Polsce liczbą rejestratorów ciśnienia, a także wypracował metody pomiarów przepływu na hydrantach w pełnej korelacji z ciśnieniem dynamicznym. Przy pomocy produkowanych przez nas urządzeń do rejestracji, jesteśmy w stanie przeprowadzić rozbudowaną kampanię pomiarową na rozległej sieci wodociągowej, a także skoordynować późniejsze raportowanie i przetwarzanie danych pomiarowych do postaci użytecznej w codziennej pracy przedsiębiorstw wodociągowych.

Pomiary na sieci (szczególnie rozległej) są dużym przedsięwzięciem logistycznym, ale możliwe jest ich uproszczenie i optymalizacja dzięki wykorzystaniu urządzeń CellBOX-μH oraz metodologii pomiarowej wypracowanej przez lata przez AquaRD. Urządzenie jest mikroprocesorowym, bezprzewodowym, kompaktowym, w pełni programowalnym przenośnym rejestratorem ciśnienia przeznaczony do montażu na hydrantach.

Dzięki systemowi adapterów możliwy jest montaż zarówno na instalacjach nadziemnych, podziemnych jak i wewnętrznych. Montaż urządzenia CellBOX-μH jest wyjątkowo prosty i wraz z czynnościami przygotowawczymi takimi jak płukanie hydrantu nie przekracza 10 minut. Dedykowana aplikacja dostarczana wraz z urządzeniem, umożliwia pełną konfigurację, odczyt oraz raportowanie.

Dzięki zastosowaniu własnej metodologii jesteśmy w stanie w ciągu pojedynczych dni dokonać opomiarowania sieci na rozległym terenie, a w ciągu 2 tygodni pomiarowych zebrać wiarygodne i rzetelne dane, które bez dodatkowej obróbki mogą być wprowadzane do modelu matematycznego. Doświadczenie w tym zakresie AquaRD zbierał opracowując i wdrażając kampanie pomiarowe bazujące nawet na kilkuset jednoczesnych pomiarach w wielu miastach w Polsce.

Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas: [email protected]