Poprawa wydajności sieci wodno-kanalizacyjnej poprzez wprowadzanie nowoczesnej automatyki

Obecnie operatorzy stoją przed wyzwaniem poszukiwania rozwiązań pozwalających na zarządzanie gospodarką wodno-ściekową w sposób bardziej zrównoważony oraz efektywny. Działania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych powinny być ukierunkowane na:
 • ograniczenie strat spowodowanych niekontrolowanymi wyciekami wody
 • integrację systemów informatycznych, dzięki czemu operatorzy będą otrzymywać zarówno pełną wiedzę o bieżącym funkcjonowaniu wszelkich elementów sieci jak i możliwość przewidywania następstw swoich działań lub nagłych zdarzeń związanych z eksploatacją infrastruktury
 • zarządzanie instalacjami kanalizacji sanitarnej w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne

Wdrożenie zaawansowanych systemów w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie projektowania, innowacyjnych rozwiązań z dziedziny sterowania, zarządzania, wizualizacji oraz raportowania działania systemów pomiarowych

Sterowanie - szafy sterownicze

Szafy sterownicze - zestawy hydroforowe
Zestawy hydroforowe do podnoszenia i stabilizacji ciśnienia wody uwzględniają specyficzne wymagania konkretnej sieci wodociągowej. Rozwiązania szaf sterowniczych w zakresie zestawów hydroforowych obejmują zarówno produkcję typowych rozwiązań jak również świadczenie kompleksowych usług technicznych związanych z nietypowymi mediami, nietypowymi warunkami pracy zestawów, indywidualnym oprogramowaniem sterowników, budową od podstaw lub modernizacją wszelkiego rodzaju pompowni i obiektów towarzyszących.

Szafy sterownicze - tłocznie ścieków
Szafy sterownicze tłoczni ścieków dostosowane są do wymagań konkretnych sieci kanalizacyjnych. Typoszereg szaf sterowniczych tego rodzaju, obejmuje zarówno wykonanie typowych rozwiązań, jak też świadczenie usług technicznych związanych ze szczególnymi warunkami pracy tłoczni, indywidualnym doborem i oprogramowaniem sterowników PLC, dostosowaniem ich do istniejących obiektów oraz budową szaf sterowniczych od podstaw. Łączą w sobie funkcje zabezpieczenia i sterowania pompami oraz sygnalizacji stanu tłoczni ścieków. Charakteryzują się wysoką niezawodnością działania zaprojektowanego i wykonanego układu, co zapewnia pełną satysfakcję klienta. Szafa sterownicza tłoczni ścieków może pracować w trybie pracy automatycznej (cykl bezobsługowy) lub w trybie pracy ręcznej. Umożliwia zasilanie trójfazowych pomp różnych producentów i w szerokim zakresie mocy znamionowych. Dla zapewnienia niezawodności i równomiernego zużywania się pomp - ich praca odbywa się w cyklu naprzemiennym.

Szafy sterownicze - pompownie ścieków
Szafy sterownicze przepompowni ścieków obejmują rozwiązania zarówno typowe jak i zindywidualizowane do wymagań konkretnych operatorów sieci kanalizacyjnych. Na życzenie klienta, istnieje możliwość dostosowania dostarczonego urządzenia do nietypowych warunków pracy przepompowni, standardów obowiązujących u inwestora zarówno pod względem funkcjonalności jak i wyposażenia. Zastosowywane rozwiązania techniczne łączą ze sobą wysoką niezawodność, intuicyjną obsługę i bezpieczeństwo. Dzięki dostarczonemu z szafą sterowniczą transmiterowi CellBOX możliwa jest zdalna diagnostyka ewentualnych nieprawidłowości oraz awarii. W przypadku ich wystąpienia zapewnione jest wsparcie użytkowników posiadaną wiedzą techniczną, mające na celu usunięcie zaistniałego problemu.

CellMAG - bezkomorowy telemetryczny system pomiarowy

Unikalne w branży wodociągowej połączenie wysokiej dokładności zasilanych bateryjnie urządzeń pomiarowych oraz niezawodności najnowocześniejszych technologii rejestracji i transmisji danych - to właśnie bezkomorowy telemetryczny zestaw pomiarowy CellMAG. Modułowa konstrukcja, prosty montaż, bezobsługowość, wysoka dokładność pomiarów i niezawodność - to tylko niektóre z wielu zalet zestawu CellMAG. W połączeniu z systemem typu SCADA, słupek telemetryczny CellMAG stanowi idealne narzędzie do kontroli stanu sieci wodociągowej.

BEZKOMOROWY TELEMETRYCZNY ZESTAW POMIAROWY
 • Pomiar przepływu, ciśnienia i temperatury
 • Tania alternatywa wobec komór pomiarowych
 • Prosty montaż na dowolnym odcinku rurociągu
 • Wbudowane źródło zasilania
 • Transmisja danych GSM
 • Kompaktowa i modułowa konstrukcja
 • Kompatybilność z systemami SCADA

Wizualizacja procesów - SCADA

SCADA (ang: Supervisory Control And Data Acquisition) jest systemem informatycznym służącym nadzorowaniu przebiegu procesów technologicznych lub produkcyjnych, a jego główne funkcje obejmują zbieranie i archiwizację danych pomiarowych oraz ich wizualizację, sterowanie procesem i alarmowanie w przypadku wystąpienia niepożądanych zdarzeń.

W przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych systemy SCADA pozwalają na integrację sprzętu i oprogramowania, dostarczając użytkownikom narzędzia umożliwiające:
 • Monitorowanie, zbieranie, przetwarzanie, wizualizację i raportowanie danych
 • Interakcję urządzeń sterujących (takich jak zawory, pompy, silniki) oraz pomiarowych (np.: czujniki ciśnienia, przepływomierze) podłączonych do sterowników programowalnych PLC z oprogramowaniem klienckim
 • Zbieranie i prezentację danych z różnych urządzeń pomiarowych i rejestrujących
 • Zapis informacji o zdarzeniach i ich archiwizację

Projektowanie instalacji wodnych i sanitarnych

Posiadamy wykwalifikowanych pracowników z uprawnieniami budowlanymi do projektowania oraz do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Nasze olbrzymie doświadczenie w zakresie projektowania, doboru oraz zabudowy i eksploatacji aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych jest potwierdzone licznymi referencjami.

W naszym portfolio znajdują się programy funkcjonalno-użytkowe oraz projekty koncepcyjne, budowlane jak i wykonawcze związane z realizacją sieci, urządzeń i instalacji sanitarnych, w szczególności sieci wodociągowych, sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, systemów odwodnienia, instalacji wod.-kan., ale także sieci, instalacji i urządzeń cieplnych.

Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas: [email protected]