Odczyt wodomierzy

Czytamy wodomierze – by pomóc zarządzać gospodarowaniem wody.
System odczytu wodomierzy pozwala na automatyczne przekazywanie informacji o wskazaniach wodomierzy, alarmach powiązanych z procesem opomiarowania poboru wody oraz poprawę obsługi klienta końcowego poprzez umożliwienie przekazywania danych dotyczących ilości zużycia wody przez mieszkańca.
Twoje wyzwania

Zarządzanie gospodarowaniem wody

Ogrom rozwiązań, często reklamowanych jako najlepsze lub jedynie słuszne, wzbudza rozterki i obawy co wybrać, w którą technologię zainwestować i na co się zdecydować. Nasze ewolucyjne podejście do tego zagadnienia w ujęciu hybrydowym (mix technologii ISM, WIZE z LoRa lub NB IoT) daje promesę Przedsiębiorstwom Wodociągowym swobody wyboru rozwiązania, bez konieczności decydowania się na wodomierze konkretnego producenta zwiększając możliwości dywersyfikacji wyboru zarówno pod kątem technik pomiarowych, jak i przesyłu danych.
Nasze rozwiązania

Kompleksowe, hybrydowe, ewoluujące systemy do odczytu wodomierzy różnych producentów

AquaRD posiada autorskie rozwiązania do odczytów stacjonarnych oraz mobilnych.
Odczyty mobilne wykonywane są przez kontrolerów poruszających się pieszo, jak i ekipy gromadzące dane w czasie przejazdów kontrolnych ze wszystkich dostępnych na rynku nakładek radiowych zainstalowanych na wodomierzach. Odczyt dokonywany jest za pomocą autorskiego urządzenia SMETBlue. Urządzenie wraz z aplikacją Hydra.NET WMR Mobile stanowi nieodzowny element współczesnych systemów IoT/AMR, łącząc w sobie zalety nowoczesnych technologii gromadzenia i przetwarzania danych z najnowszymi metodami przesyłu informacji poprzez sieci bezprzewodowe.
Odczyty z urządzeń mobilnych są synchronizowane z modułem administratorskim przez co od razu po ich zakończeniu są dostępne do przejrzenia i pobrania na serwerze. Dane nie sa przechowywane w postaci plików tylko w sposób szyfrowany przekazywane do systemu.
Mobilnie odczytywane standardy:
  • 868 MHz WM-BUS, RF
  • 433 MHz
  • 868 MHz LoRaWAN
  • 169 MHz WIZE
Odczyty stacjonarne dużego, średniego i krótkiego zasięgu są realizowane za pomocą odpowiednich koncentratorów. Odczytują one dane podawane z wodomierzy i zgodnie z harmonogramami przekazują je do systemu. Pozwala to na bieżące monitorowanie zużycia wody, ułatwia ograniczenie strat, wycieków oraz zarządzanie alarmami zgłaszanymi przez wodomierze.
Stacjonarnie odczytywane technologie:
  • dużego zasięgu – 169 MHz WIZE, GSM / GPRS, LTE, CAT-M1, NB loT,
  • średniego zasięgu – LoRaWAN,
  • krótkiego zasięgu – ISM 433 MHz, ISM 868 MHz
Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas: handlowy@aquard.pl