Zarządzanie gospodarowaniem wody

Ogrom rozwiązań, często reklamowanych jako najlepsze lub jedynie słuszne, wzbudza rozterki i obawy co wybrać, w którą technologię zainwestować i na co się zdecydować. Nasze ewolucyjne podejście do tego zagadnienia w ujęciu hybrydowym (mix technologii ISM, WIZE z LoRa lub NB IoT) daje promesę Przedsiębiorstwom Wodociągowym swobody wyboru rozwiązania, bez konieczności decydowania się na wodomierze konkretnego producenta zwiększając możliwości dywersyfikacji wyboru zarówno pod kątem technik pomiarowych, jak i przesyłu danych.

Kompleksowe, hybrydowe, ewoluujące systemy do odczytu wodomierzy różnych producentów

AquaRD posiada autorskie rozwiązania do odczytów stacjonarnych oraz mobilnych.
Odczyty mobilne wykonywane są przez kontrolerów poruszających się pieszo, jak i ekipy gromadzące dane w czasie przejazdów kontrolnych ze wszystkich dostępnych na rynku nakładek radiowych zainstalowanych na wodomierzach. Odczyt dokonywany jest za pomocą autorskiego urządzenia SMETBlue. Urządzenie wraz z aplikacją Hydra.NET WMR Mobile stanowi nieodzowny element współczesnych systemów IoT/AMR, łącząc w sobie zalety nowoczesnych technologii gromadzenia i przetwarzania danych z najnowszymi metodami przesyłu informacji poprzez sieci bezprzewodowe.
Odczyty z urządzeń mobilnych są synchronizowane z modułem administratorskim przez co od razu po ich zakończeniu są dostępne do przejrzenia i pobrania na serwerze. Dane nie sa przechowywane w postaci plików tylko w sposób szyfrowany przekazywane do systemu.
Mobilnie odczytywane standardy:
  • 868 MHz WM-BUS, RF
  • 433 MHz
  • 868 MHz LoRaWAN
  • 169 MHz WIZE
Odczyty stacjonarne dużego, średniego i krótkiego zasięgu są realizowane za pomocą odpowiednich koncentratorów. Odczytują one dane podawane z wodomierzy i zgodnie z harmonogramami przekazują je do systemu. Pozwala to na bieżące monitorowanie zużycia wody, ułatwia ograniczenie strat, wycieków oraz zarządzanie alarmami zgłaszanymi przez wodomierze.
Stacjonarnie odczytywane technologie:
  • dużego zasięgu – 169 MHz WIZE, GSM / GPRS, LTE, CAT-M1, NB loT,
  • średniego zasięgu – LoRaWAN,
  • krótkiego zasięgu – ISM 433 MHz, ISM 868 MHz

Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas: [email protected]