AKPIA

Poszczególne elementy systemu wodociągowo-kanalizacyjnego często nie współpracują ze sobą, nie pozwalają na właściwe nimi zarządzanie, a tym bardziej na kompleksowy nadzór czy optymalizację. Integracja większości elementów w jeden system pozwoli na zmniejszenie kosztów wytwarzania i przesyłu wody. Zmniejszeniu ulegną straty z tym związane, a jakość produktu będzie monitorowana w czasie rzeczywistym. AquaRD opracowuje rozwiązania oferujące dynamiczne systemy zarządzania siecią wodociągową oraz ściekami i wodą opadową.
Odkryj

GIS i modele matematyczne

Sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa wodociągowego wiąże się z ciągłą kontrolą stanu majątku sieciowego, a proces ten obejmuje zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie danych, które niemal w 100% posiadają odniesienie w przestrzeni. W celu znaczącego zwiększenia jakości podejmowanych decyzji w zakresie funkcjonowania, spółki wodociągowe na całym świecie wdrażają Systemy Informacji Przestrzennej (ang. Geographic Information System).
Odkryj

Hosting

W obecnych czasach jednym z głównych elementów zapewniających funkcjonowanie przedsiębiorstw są systemy informatyczne IT składające się z rozwiązań technicznych (np. serwer, konsole, routery, backupy itp.) oraz aplikacyjnych (systemy, aplikacje, bazy danych itp.). Zachowanie ciągłości działania infrastruktury krytycznej takiej jak wodociągi czy systemy kanalizacyjne wymusza planowanie i implementację rozwiązań odpowiadających na te potrzeby w zakresie rozwiązań informatycznych.
Odkryj

System HydraNet

Zmiany gospodarcze w Polsce na początku XXI wieku doprowadziły do znacznego zmniejszenia zużycia wody przy zwiększającej się liczbie przyłączy wodociągowych oraz pogłębianiu wielkości strat wody. Taka sytuacja zmusza przedsiębiorstwa wodociągowe do poszukiwań oszczędności poprzez ograniczanie strat wody oraz zmniejszenia różnicy między wolumenami wody zakupionej bądź wyprodukowanej a sprzedanej.
Odkryj

Kampanie pomiarowe

Zarządzanie rozległą infrastrukturą sieciową jest zadaniem złożonym. Szczególnie uwidacznia się to w przypadku awarii sieci oraz w trakcie podejmowania decyzji inwestycyjnych wymagających poniesienia znacznych nakładów finansowych. Do rozwiązywania takich zagadnień, a także do zapobiegania negatywnym skutkom ich zaistnienia wykorzystuje się modele matematyczne sieci wodociągowych, które należy zasilić w rzeczywiste i wysokie pod względem jakości dane zbierane w terenie.
Odkryj

Odczyt wodomierzy

Czytamy wodomierze – by pomóc zarządzać gospodarowaniem wody.
System odczytu wodomierzy pozwala na automatyczne przekazywanie informacji o wskazaniach wodomierzy, alarmach powiązanych z procesem opomiarowania poboru wody oraz poprawę obsługi klienta końcowego poprzez umożliwienie przekazywania danych dotyczących ilości zużycia wody przez mieszkańca.
Odkryj

Szkolenia

Dobrze wyszkolona kadra pozwala na fachową obsługę majątku Przedsiębiorstwa.
Odkryj

Urządzenia CellBOX

Szybki rozwój techniki pozwala na stosowanie coraz bardziej zaawansowanych narzędzi automatyzujących i kontrolujących procesy w Przedsiębiorstwie Wodociągowym.
Odkryj