Potrzeba budowy lub modernizacji zawsze staje się początkiem przygotowania projektu

 • Potrzeba szybkiej modernizacji OŚ – Oczyszczalnia Ścieków w Mławie uległa znacznej degradacji,
 • Zwiększenie stopnia podłączeń mieszkańców oraz rozwój miasta w tym przemysłu – Stara Oczyszczalnia Ścieków nie była wystarczająca do przyjmowania większej ilości ścieków komunalnych z terenu Miasta,
 • Utrzymanie taryf na akceptowalnym poziomie – Miasto nie chciało inwestować swoich środków i zwiększać długu zarówno w Spółce Wodociągowej jak i w Samorządzie.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne realizowane na podstawie Przetargu Nieograniczonego,

 • Budowa nowej wraz z zaprojektowaniem, finansowaniem eksploatacją Oczyszczalni Ścieków – w ramach projektu od momentu podpisania umowy SUEZ przejął całą odpowiedzialność za oczyszczanie ścieków z terenu Miasta Mława,
 • Przejęcie istniejącej Oczyszczalni Ścieków - przejęcie do eksploatacji starej oczyszczalni ścieków która po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania nowej została wyburzona,
 • Zapewnienie 33 lat bezproblemowej eksploatacji
 • Wydajność OŚ 42 000 RLM
 • 01.07.2016 – Podpisanie umowy PPP

Prawidłowa umowa PPP powinna zawierać jasny podział obowiązków

 • Partner Publiczny 
  • Teren pod budowę 
  • Pomoc przy uzyskaniu decyzji administracyjnych
  • Gwarancja ilości
 • Partner Prywatny 
  • Całość inwestycji oraz zapewnienie prawidłowej eksploatacji
  • Gwarancje socjalne dla przejmowanych pracowników

Prawidłowa umowa PPP powinna zawierać klarowny podział obowiązków dwóch partnerów

 • Zakres: Oczyszczanie ścieków z terenu Gminy Mława
 • Budowa nowej oczyszczalni ścieków do 3 lat od podpisania umowy
 • Dzierżawa oraz eksploatacja starej instalacji
 • Długość kontraktu: 33 lata 
 • Wyburzenie starej instalacji
 • Gwarancja zatrudnienia dla personelu na 5 lat
 • Wymagane referencje (bariera wejścia):
  • Budowa wraz z zaprojektowaniem oraz finansowaniem 2 oczyszczalni ścieków o wydajności 42 000 RLM
  • Zdolności finansowe i techniczne (personel)
  • Kryterium: stawka za m³ oraz długości gwarancji ilości ścieków
 • Kryteria wynagradzania:
  • Stawka za m³
  • Długość gwarancji ilości ścieków
  • 25 lat 
  • Odchylenie +/- 3%

Od ilości gwarantowanej

Potrzebujesz więcej informacji?

Mateusz Kolarz

Tomasz Strzelecki