Verdens største anlæg til rensning af produceret vand

Inden det producerede vand fra offshore olie- og gasproduktionsanlæg udledes til recipienten, skal det gennemgå en optimal og effektiv behandling, da det indeholder en række produktionsrelaterede forbindelser, der kan være miljøfarlige, før det udledes til recipienten.
Vores mission

Det største rensningsanlæg i olie- og gasindustrien, der anvender MBBR-teknologi

På offshore-produktionsplatforme bliver produceret vand adskilt fra råolie. Det er dog ikke muligt at foretage en fuldstændig adskillelse. Som følge heraf følger en lille mængde produceret vand med råolien til terminalen, hvor det bliver adskilt endeligt. 

Det behandlede producerede vand blev tidligere udledt til det offentlige kloaksystem i Fredericia, der fører til det kommunale rensningsanlæg; det blev imidlertid konstrateret, at spildevandet fra råolieterminalen ikke opfyldte Fredericia Kommunes udledningskrav på en bestemt parameter (nitrifikationshæmning).


Efter den vellykkede implementering af DOP-pilotanlægget i 2019 (læs mere om vores case her) har SUEZ fået tildelt en kontrakt om design og opførelse af et dedikeret spildevandsrensningsanlæg i 2021 samt en kontrakt om dets drift og vedligeholdelse (som kan forlænges til 2050) for at sikre fremtidig overholdelse af udledningskravene.

Det nye, og verdens største anlæg til rensning af produceret vand ved hjælp af MBBR-teknologi er skabt til at håndtere et designflow på 700 m3 pr. dag af stærkt saltholdigt spildevand.


Building the world's largest plant for purification of Produced Water using MBBR technology

Credit: SUEZ Danmark

Vores løsninger

SUEZ’ multibarriereløsning til behandling af produceret vand

Med vægt på fleksibilitet og modstandsdygtighed er SUEZ's multibarriereløsning blevet integreret i behandlingsprocessen og har gjort det muligt at håndtere produceret vand af meget varierende kvalitet. Systemet er lavet til at være sikkert, enkelt at bruge og til at reducere driftsudgifterne.

Anlægget giver en lokal rensningsløsning, der i høj grad bidrager til miljømæssige fordele i stedet for den tidligere praksis med bortskaffelse af vandet til et eksternt behandlingsanlæg.

Behandlingstrin
Multibarriereløsningen består af flere på hinanden følgende behandlingstrin for at sikre, at det behandlede produktionsvand opfylder udledningskravet:

  • Bevægende bed biofilmreaktor (Meteor)
  • Integreret ozonering (Oxyblue)
  • Flotation af opløst luft (DAF)
  • Dobbeltmediefilter
  • Aktivt kulfilter

Dette projekt er den største globale reference for denne særlige type rensning for hele SUEZ og viser, at der er professionel kompetence til at gennemføre en kompleks løsning, selv for de mest krævende kunder.


The world's largest plant for purification of Produced Water using MBBR technology

Credit: SUEZ Danmark

Kontakt os

Kontakt vores ekspert

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere, kan du sende e-mail til: