Produktion af værdifuld gødning på Marselisborg renseanlæg i Aarhus

Fosfor er en ikke-vedvarende ressource, der er afgørende for landbruget og fødevareproduktionen. Udtømning af fosfor forudses inden for dette århundrede, og derfor er der et stigende behov for at søge alternativer og forskellige måder til indvinding.

Vores mission

Fosforindvinding fra spildevand

I dag er fosfor for det meste udvundet fra fosfatsten, meget begrænset til ressourcer i Marokko, Kina og USA. På grund af dets geografiske begrænsninger vinder indvinding og genbrug af fosfor global opmærksomhed. 20% af den nuværende verdensbehov for fosfor kunne dækkes ved genvinding fra spildevand.


Uden genvinding af fosfor forventes udtømning om 100 år fra nu, og Europa -Kommissionen har klassificeret fosfor blandt de 20 "kritiske materialer".

Vores løsninger

Teknologi, der bidrager til cirkulær økonomi og genbrug af ressourcer

Vi udviklede en løsning, der udvinder fosfor via struvit fra spildevand og omdanner det til gødning.

Hjertet i Phosphogreen™ -processen består i at tilføre magnesiumchlorid for at opnå præcipitationskrystallisering af struvit. Struviten ekstraheres derefter i bunden af reaktoren, vaskes, drænes og tørres før emballering.
Vores resultater

Massebalance med op til 50% fosforindvinding

Vores teknologi genvinder fosfor fra en sidestrøm i spildevandsrensningsanlæg og opererer på to strømme af fosfor rejektvand. Denne konfiguration gør det muligt at genvinde 40-50% af fosforet fra det indgående vand.


Phosphogreen™-løsningen blev implementeret i fuldskala på Marselisborg spildevandsrensningsanlæg i Aarhus.


Hovedårsagen var at løse et eksisterende problem med struvitaflejring i gamle og nye rør, samt sand i rådnetank. Implementering af fosforindvinding ville eliminere disse problemer, samt øge kundens grønne image og dets bidrag til cirkulær økonomi.

Den samlede struvitproduktion ligger mellem 650-800 kg pr. dag, der kan sælges på markedet som landbrugsgødning, der indeholder:

  • 12,5% fosfor
  • 5,5% nitrogen
  • 10% magnesium

med granulatstørrelser mellem 1 og 3 mm.

SUEZ Phosphogreen™ solution at Marselisborg WWTP

Credit: SUEZ Danmark

Kontakt os

Kontakt vores ekspert

CEO of SUEZ Denmark, Per Krøyer Kristensen

Krøyer Kristensen

Administrerende direktør i SUEZ Danmark [email protected]