Tertiær fosforfjernelse

Da fosfor, der udledes til modtagende vandområder, kan forårsage eutrofiering, har udledningstilladelserne for fosfor været i fokus og styrket i mange regioner i Norden.

Dine udfordringer

Forbedring af fosforfjernelse og samtidig sikre danske udledningskrav

For at opfylde strengere fosforudledningskrav skal nye løsninger til tertiær spildevandsrensning implementeres på rensningsanlæg.

 

Hovedfokuspunktet at adressere for sådan implementering af yderligere behandlingstrin er at have operationel fleksibilitet, lavt fodaftryk og lave totalomkostninger.

Vores løsning

Målrettet mod efterpolering af renset spildevand og overløb ved regnvejr

Vi udviklede en ny, forbedret teknologi til ballasteret flokkulering og koagulation: Densadeg XRCTM.

Denne teknologi anvender en proces der kan drives ved en ekstrem høj hastighed på op til 140m/t, og det kan sikre tertiær behandling for at opnå fosforudledningsniveauer ned til 0,1 ppm.

 

Vi har implementeret denne løsning på Skanderborg Centralrenseanlæg, og vi har bevist dens effektivitet.

Densadeg XRC™ in Skanderborg

Credit: SUEZ Danmark

Kontakt os

Kontakt vores ekspert

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere, kan du sende e-mail til: