Danish oil pipe

Det producerede vand er meget svært at behandle, da det både indeholder en lang række barske forurenende stoffer fra olieproduktion, transporten og at det har et meget højt saltindhold. Vores MBBR-teknologi har behandlet produceret vand fra Nordsøen i Fredericia siden 2018.

Vores mission

Behandling af produceret vand på en miljøvenlig måde

Gennem mange år havde Danish Oil Pipe A/S været tvunget til at eksportere det producerede vand fra olieterminalen i Fredericia med skib til industrielt spildevandshåndteringsanlæg i Stigsnæs. Det eksisterende rensningsanlæg på olieterminalen var ikke i stand til at behandle det produceret vand tilstrækkeligt til at opfylde den udledningstilladelse, som kommunen havde fastsat.


Denne eksport med skib indebar brug af mange kemikalier, og det var generelt ikke miljøvenligt. Efter mange års undersøgelser af forskellige opgraderingsløsninger til rensningsanlægget, kontaktede klienten og deres konsulent SUEZ for at finde en ordentlig løsning.

Vores løsninger

MBBR-teknologi, der behandler produceret vand

Det produceret vand er meget svært at behandle, da det både indeholder en lang række barske forurenende stoffer fra olieproduktion og transport, samt et meget højt saltindhold. Saltindholdet af det producerede vand i Fredericia er omkring det dobbelte af havvand.


Vi har udviklet en multi-barriere løsning, der gør det muligt at behandle meget skiftende kvalitet af produceret vand. Det er udviklet med fokus på fleksibilitet og robusthed. Dette fuldstændigt dækkede system er designet til at være sikkert, let at betjene og minimere driftsomkostninger og kan håndtere både det ekstreme saltindhold og de store mængder forurenende stoffer.

På grund af den meget varierende kvalitet af det indgående vand er systemet designet med flere forskellige justerbare løsninger, som operatøren kan justere i realtid i henhold til variationerne i indløbsvandets sammensætning. Denne meget justerbare anlægsmodel tilbyder en meget pålidelig løsning, hvor vandet renses miljømæssigt optimalt, men også optimerer driftsomkostningerne.

Vores resultater

Demonstrerede MBBR-resultater med olie- og gasindustrien i Fredericia

For at bevise gennemførligheden af løsningen, før der etableres et permanent rensningsanlæg, blev SUEZ anmodet om at installere og drive et mobilt rensningsanlæg med kapacitet til at behandle op til 120 m3/d (i dag udvidet til 180 m3/d) produceret vand og opfylde udledningskravene om nitrifikationshæmning (<20%), før det udledes til det kommunale rensningsanlæg.


Det mobile rensningsanlæg har været i drift i mere end to år, hvilket med succes har vist, at MBBR er den rigtige løsning, og for nylig blev driftskontrakten forlænget med to år.

Kontakt os

Kontakt vores ekspert

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere, kan du sende e-mail til: