Fjernelse af mikroforurenende stoffer fra spildevand

Mikroforurenende stoffer findes i meget lav koncentration, mikro- eller nanogram pr. liter, og giver nye problemer i vandindustrien og i forhold til beskyttelse af vandmiljøet.

Dine udfordringer

Mikroforurenende stoffer i vand og spildevand

Fremskridtene med at teste vandkvaliteten fremhæver tilstedeværelsen af mikroforureninger i vand, der har direkte og indirekte potentielt kroniske virkninger på vandøkosystemer. Især kommunalt spildevand indeholder en lang række mikroforureninger, herunder lægemidler og mikroplastik, der bør fjernes inden udledning til de modtagende vandområder.


Typiske spildevandsrensningsanlæg baseret biologisk rensning vil sikre en vis fjernelse af mikroforureninger, men er som sådan ikke designet til dette. SUEZ forventede imidlertid stigende bekymringer om mikroforureninger og udviklede flere behandlingsløsninger til bekæmpelse af problemet.

Micropollutants: what is it ? - SUEZ

Credit: SUEZ group

Lovgivning er i øjeblikket under udvikling for fjernelse af mikroforurenende stoffer fra spildevand og forventes implementeret på EU-basis i de kommende år. Ikke desto mindre er den tilgængelig i nogle lande som Schweiz. I mellemtiden er lovgivningen allerede på plads for punktkilder som f.eks. spildevand fra hospitaler i Danmark.

Vores løsning

Forskellige metoder og behandlingsløsninger til fjernelse af mikroforureninger fra spildevand

Valget af behandlingsteknologi afhænger af mikroforureninger og molekyler, der skal fjernes, de ønskede reduktionsmål og investeringsomkostninger samt driftsomkostninger.

Dedikerede løsninger til tertiære filtreringsbehandlinger:

  • Aquazur™ V - baseret på åbent sandfilter
  • Compakblue™ - nedsænket skivefilter
  • Ultrablue™ - ultrafiltreringsmembraner
  • Ultrafor™ og Ultragreen™ - membranbioreaktor (MBR)


Dedikerede løsninger til mikroforureningsfjernelse:

  • Ozonering
  • Pulsagreen™ - lamellær klarer ved hjælp af et pulveriseret aktivt kul (PAC) pulseret tæppe
  • Granuleret aktivt kul filtrering (GAC)


SUEZ har i løbet af de sidste 15 år udviklet en række løsninger dedikeret til fjernelse af mikroforureninger kaldet Oxyblue™-serien.

 

Oxyblue™-løsningerne er baseret på ozonering, der skal implementeres på eksisterende anlæg enten som en tilføjelse (tertiær behandling) eller som en integreret løsning.

Kontakt os

Kontakt vores ekspert

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere, kan du sende e-mail til: