Beskyttelse af vandressourcer er SUEZ højeste prioritet

Siden 1980'erne har SUEZ i Danmark markeret sin tilstedeværelse på markedet som førende inden for vandteknologier og -løsninger. Med mere end 40 års aktivitet i Skandinavien og Baltikum har SUEZ mere end 30 afsluttede projekter inden for vandsektoren alene i den danske afdeling.

Bevarelse af vandressourcer i centrum

Vandkvaliteten i Danmark er en af de bedste i verden, og vi skal beskytte den og forhindre forurening. Vores fokus er at opretholde kvaliteten af vores vand på alle måder.

Gennem mere end 160 års SUEZ -engagement i ressourcebeskyttelse har vi forfinet vores viden, modeller og teknologier til at opfylde moderne krav.

 

Vi leverer vores ekspertise inden for vandforvaltning og innovative løsninger for at imødekomme krav fra voksende befolkningsbehov, sikre bevarelse af livgivende ressourcer ved bæredygtigt at styre vandcyklussen.

Eksperter inden for vand- og spildevandsløsninger til det skandinaviske marked

Siden 1980’erne har dedikerede ingeniørteams forpligtet sig til at levere løsninger til stigende krav til vand- og spildevandsrensning i Danmark.


Vores største ønske er at levere smart og bæredygtig ressourceforvaltning og at bevare og beskytte dyrebare vand-økosystemer.

 

Den dag i dag er vi dedikeret til at opfinde nye modeller og teknologier og leverer vores omfattende ekspertise kombineret med erfaring, der er opnået for at forbedre vandværkernes evne til at behandle vand, samtidig med at vandkredsløbet er sikkert.