Afsaltning

Afsaltning er en proces, hvor salt og andre mineraler fjernes fra havvand for at gøre det drikkeligt. Denne teknologi anvendes i områder med begrænset adgang til ferskvand og kan give en pålidelig kilde til rent vand.
Dine udfordringer

Afsaltning af havvand

Næsten halvdelen af verdens befolkning vil stå over for mangel på ferskvand i 2030. Da kun 3 % af jordens vand er ferskvand, er saltvand en vigtig fremtidig kilde til produktion af drikkevand.

Afsaltning er blevet nødvendigt i visse dele af verden. Årsagen er knaphed på ferskvand. Befolkningstilvæksten øger efterspørgslen efter rent vand, og afsaltning er en alternativ løsning.

En anden grund er klimaændringerne. Ændringer i vejrmønstrene kan muligvis føre til ferskvandsmangel, hvilket gør afsaltning til en alternativ vandkilde.

Desuden beskytter afsaltning vådområder og andre følsomme økosystemer og mindsker risikoen for vandforurening. Det har vist sig at være en fremtidig løsning på verdens stigende efterspørgsel efter rent vand.
Vores løsning

Afsaltning ved omvendt osmose

For at løse dette presserende problem er der behov for innovative løsninger og teknologier for at sikre forsyningen af rent vand på lang sigt. En af dem er afsaltning gennem omvendt osmose.

Omvendt osmose
Denne metode kombinerer økonomisk effektivitet med miljøvenlighed og gør den til den ideelle løsning til at opfylde den stigende efterspørgsel efter rent vand.

Løsningen er baseret på anvendelsen af en membran, der kun er permeabel for vandmolekyler, mens alle større molekyler, herunder salte (ioner), tilbageholdes af membranen. Det rene vand (permeat), der passerer gennem membranen, kan anvendes til drikkevand, mens den tilbageholdte koncentrerede fraktion (saltvand) skal bortskaffes sikkert i en egnet recipient.

"Drinking from the sea": how and why sea water is desalinated - SUEZ

Credit: SUEZ group

Perfekt udformede afsaltningsanlæg

  • Afsaltningsanlæg - produktion af drikkevand, vand til kunstvanding og procesvand fra havvand eller brakvand
  • Standardiserede små eller store anlæg
  • Containeriserede moduler - samlet kapacitet tilpasset de nødvendige produktionsmængder


Modulært og kompakt udstyr og teknologi

  • For at øge den omvendte osmoses ydeevne og forbehandlingen, alt efter saltindholdet og koncentrationen af organisk materiale.
  • at konstruere modulære, kompakte anlæg, der hurtigt kan tages i brug og er lette at betjene.

 Tilpasset drifts- og serviceløsning

  • Dag-til-dag overvågning og drift,
  • Optimering af alle afsaltningsanlæggets faciliteter: forbehandling, energiforbrug, vask af membraner osv.
  • Service: levering af reservedele, renovering, uddannelse af personale osv.

Afsaltningsanlæggene er udformet med henblik på at være miljøvenlige og energieffektive ved hjælp af højteknologiske processer. De anvender energivenligt udstyr og genvindingssystemer for at mindske forbruget samt vedvarende energikilder som vind- og solenergi. 

Saltvandsbehandlingen håndteres på en innovativ måde for at beskytte miljøet. Der anvendes en original løsning for at beskytte jord, flora og fauna, især med hensyn til vandopsamling og spredning af saltvandsopløsninger.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere, kan du sende e-mail til: