Blødgøring af drikkevand

I nogle regioner i Danmark er hårdhedsgraden af drikkevand meget høj. Blødgøringsteknologier kan implementeres i drikkevandsbehandlingsanlæggene for at sikre fjernelse af calcium og magnesium og dermed blødgøring af vandet.

Dine udfordringer

Problemer forårsaget af hårdt vand, og hvad man skal gøre ved det

Vandhårdhed er mængden af opløst calcium og magnesium i vandet. Hårdhed er en egenskab ved vand, der måske ikke er et sundhedsmæssigt problem, men det kan være generende. Hårdt vand kan forårsage mineralsk tilkalkning i VVS, inventar og vandvarmere og dårlig ydeevne af sæber og vaskemidler.

 

Vandkilder med høje hårdhedsgrader kan forårsage problemer både i vandforsyningsnettet (tilkalkning) og hos slutkunderne gennem tilkalkning f.eks. også varmeelementer.

Kilde og problemer forårsaget af hårdt vand

Når hårdt vand opvarmes, reagerer Ca2+-ioner med bikarbonat (HCO3-) ioner for at danne uopløseligt calciumcarbonat (CaCO3).

 

Ca2+   +  2HCO3-  ‹----›  CaCO3 + CO2 + H2O  

 

Dette bundfald aflejres i de beholdere og rør, hvor vandet opvarmes, og resulterer i mineralforekomster på dine madretter.


I små mængder er disse aflejringer ikke skadelige, men de kan være frustrerende at prøve at rengøre. Efterhånden som disse aflejringer opbygges, reducerer de imidlertid effektiviteten af varmeoverførslen i varmtvandssystemer.

 

Mere alvorlig er situationen, hvor vandkedler i industriel størrelse bliver belagt med aflejringerne: omkostningerne ved varmeoverførselseffektivitet kan have en dramatisk effekt på elregningen. Desuden kan der ophobes afleringer på indersiden af apparater, såsom opvaskemaskiner og rør til slutforbrugere i deres husstande.


Efterhånden som der opbygges aflejeringer, hæmmes vandgennemstrømningen, og derfor skal apparatdele og rør udskiftes oftere end hvis der ikke var Ca2+ -ioner i vandet.

Vores løsning

Vandblødgøring til hårdt vand

For at reducere problemer forårsaget af hårdt vand er det muligt at indføre et ekstra behandlingstrin i vandbehandlingen - blødgøring af vand. I regionerne i Danmark med hårdt drikkevand er blødgøring blevet et fokusområde for vandværkerne.


I en rapport udgivet af det danske miljøministerium blev centraliseret blødgøring evalueret, og det viste sig at have betydelige økonomiske fordele og komfort for forbrugerne på grund af f.eks. færre udgifter til afkalkning og lavere energitab til varmeelementer.


De vigtigste fordele ved vandblødgøring for slutbrugere er:

  • Mindre energiforbrug på grund af reduktion af kalkbelægninger i installationer
  • Øget levetid for husholdningsapparater
  • Mindre forbrug af sæbe
  • Mindre forbrug af husholdningskemikalier

Mange løsninger - ét mål

SUEZ har en række teknologier til drikkevandblødgøring, der kan anvendes afhængigt af kildevandets kemi, vandværkets størrelse og den ønskede blødgøringsgrad.

 

Softazur C er en kemisk baseret blødgøringsteknologi baseret på pellets, Softazur E er en løsning baseret på elektrolytisk udfældning, mens Softazur M er baseret på separation gennem nanofiltrering.

Vores cases fra Juelsminde og Stokkemark er eksempler på tilsvarende Softazur -teknologier og beskriver disse vandblødgøringsprocesser i dybden.

Kontakt os

Kontakt vores ekspert

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere, kan du sende e-mail til: