Fortykkelse af spildevandsslam

Dannelsen af spildevandsslam er en integreret del af rensningen af spildevand. Slam er dybest set faste rester fjernet fra rensningsanlægget og kan senere bruges i landbruget som et biosolid, en gødning.


Aflejring af slammet, før det bruges på markerne, er ofte en stort udgift for driften af rensningsanlæg. Omkostningerne er forbundet med håndtering, transport og i nogle tilfælde er slammet forurenet og kræver yderligere behandling, hvilket resulterer i meget høje gebyrer.

Ultra-afvandet patogenfrit slam med 70% tørstof

I SUEZ forstår vi processen med optimering af omkostninger og udfordringer, som renseanlæg står over for med slamaflejring, kvalitet og forurening.

Vi har forsket og udviklet en løsning, der kan bruge ultra-afvandet proces kombineret med hydrotermisk carbonisering for at opnå de bedste resultater og meget høj tørstofværdi. Vores løsning, Dehydris™ Ultra, er en teknologi, der leverer et fuldt hygiejniseret slam uden brug af polymer

Dehydris™ Ultra-processen i en nøddeskal

Høj temperatur og tryk kombineret med en billig katalysator er nøglefaktorer, der bidrager til processen med at skabe ultra-afvandet slam. Dette muliggør en termokemisk kædereaktion, der gør molekylerne i slammet mere hydrofobe.

Det ultravandede slam er velegnet til flere deponeringsveje, f.eks. landbruget eller forbrænding.

Fordele ved Dehydris™ Ultra

  • 70% tørstof opnået
  • Ingen polymer anvendes i processen
  • Klasse A patogenfrit produkt
  • Øge biogasproduktionen med 30-40%
  • 100% lugt begrænset
  • Energineutral afvanding
  • 2-3 gange mindre energi sammenlignet med termisk tørring
  • Delvis fjernelse af mikroforurening

Dehydris Ultra: ultradewatering of sludge without use of polymer

8 PDF

Kontakt vores ekspert

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere, kan du sende e-mail til: