Fosforindvinding fra spildevand via struvitudfældning

Fosfor er en begrænset ressource og er samtidig afgørende for menneskeliv og fødevareproduktion (landbrug). Derfor har nyttiggørelsen af fosfor fra spildevandsslam et stort fokus globalt.

Dine udfordringer

Struvit-udfældning i rør og aflejringer i rådnetanke

I rensningsanlæg fjernes fosfor enten ved kemisk udfældning eller ved biologisk fosforfjernelse.

 

Især i tilfælde, hvor anlægget er designet til biologisk fosforfjernelse, kan der opstå driftsmæssige udfordringer på grund af udfældning af struvit i pumper og rør.

 

Som et svar på disse operationelle udfordringer kan der anvendes løsninger til kontrolleret fosforudfældning og genvinding.

Vores løsning

Genvinding af fosfor via struvitudfældning

Phosphogreen™ er en fosforgenvindingsproces baseret på en præcipitations-krystallisationsreaktion.


Denne teknologi giver mulighed for fremstilling af struvitpiller, der kan bruges direkte som gødning f.eks. i landbruget.


Vi har bevist effektiviteten af denne løsning i Marselisborg rensningsanlæg i Aarhus.

SUEZ Phosphogreen™ solution at Marselisborg WWTP

Credit: SUEZ Danmark

Kontakt os

Kontakt vores ekspert

CEO of SUEZ Denmark, Per Krøyer Kristensen

Krøyer Kristensen

Administrerende direktør i SUEZ Danmark [email protected]