Behandling af produceret vand

Begrebet ”produceret vand” bruges i en beskrivelse af vand, der produceres som biprodukt ved udvinding af olie og gas. Det indeholder en blanding af organiske og uorganiske forbindelser, og behandling af produceret vand kan være udfordrende på grund af store variationer i dets forurening.


Det overordnede mål er at fjerne stofferne ved at anvende fysisk, kemisk og biologisk behandling, før produceret vand kan frigives tilbage til vandcyklussen, genbruges eller blot udledes tilbage til naturen.

MBBR og ozonering brugt til behandling af produceret vand

SUEZ har langvarig erfaring med behandling af produceret vand og har udviklet en række behandlingsløsninger, herunder Meteor™ - vores MBBR -løsning baseret på biologisk behandling - og Oxyblue™, som er en løsning baseret på ozonering til kemisk oxidation af svært bionedbrydelige stoffer.

Kontakt vores ekspert

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere, kan du sende e-mail til: