Fjernelse af fosfor fra regnvand

I de senere år har klimaændringer forårsaget en stigende hyppighed af kraftige regnhændelser, der har ført til overbelastning af spildevandsrensningsanlæg, der resulterer i udledning af ubehandlet spildevand, også kaldet kombinerede kloakoverløb.

Dine udfordringer

En løsning, der fungerer i både tørvejr og ved kraftige regnskyl

Mange eksisterende rensningsanlæg står over for kapacitetsbegrænsninger på grund af kombinationen af urbanisering, befolkningstilvækst og den øgede hyppighed af uvejr med kraftige regnskyl.


I mange tilfælde kan det i design af nye spildevandsrensningsanlæg være udfordrende at bygge en renselinje, der både er effektiv i tørvejr og også har kapacitet til at behandle spidsbelastninger under kraftigt regnvejr.


Hvis der ikke er tilstrækkelig kapacitet i rensningsanlægget til behandling af spidsbelastninger, vil det føre til udledning af ubehandlet spildevand og derfor resultere i, at de modtagende vandområder udsættes for risiko for eutrofiering og generel forurening.

Vores løsning

Kombineret kloakoverløbsbehandling til spildevandsanlæg

For at bevare miljøet og hjælpe spildevandsanlæg, der står over for udfordringer med kloakoverløb, udviklede vi en løsning, der let kan implementeres i eksisterende spildevandsrensningsanlæg.

 

Vores dedikerede team af ingeniører har udviklet en ekstremt kompakt teknologi til ballasteret flokkulering og koagulation - Densadeg XRCTM.

 

Vores teknologi anvender en proces med ekstrem hastighed, der tillader hastigheder op til 140m/t og kan sikre regnvandrensning for at opnå fosforfjernelse på op til 90%.

 

Densadeg XRCTM blev først implementeret i Skanderborg, og vi sørgede for, at anlægget nu overholder fosforudledningskrav og løser problemet med det lokale spildevandsrensningsanlæg.

Densadeg XRC™ in Skanderborg

Credit: SUEZ Danmark

Kontakt os

Kontakt vores ekspert

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere, kan du sende e-mail til: