Maksimering af biologisk rensningskapacitet og markant forbedret energieffektivitet for eksisterende spildevandsrensningsanlæg

Mange eksisterende renseanlæg skal opgraderes for at imødekomme øget stofmæssig og hydraulisk belastning, strengere kriterier for udledning af behandlet spildevand samt højere krav til forbedret energieffektivitet og CO2-fodaftryk i forbindelse med behandlingen.

Anlæggene er ofte placeret på steder med begrænset plads, og derfor er fokus på at udvikle nye energieffektive løsninger for at øge kapaciteten i de eksisterende processer uden at skulle bygge nye pladskrævende procestanke.

Membranbeluftede biofilmreaktorer (MABR)

MABR er en innovativ biologisk behandlingsproces, der bruger gaspermeable membraner til at sikre overførslen af ilt til biofilmen, der er fastgjort til membranernes  overflade. Dette giver mulighed for vækst af aerobe mikroorganismer, der nedbryder kvælstof i spildevandet.
Ved at implementere MABR-teknologi sigter operatørerne mod at forbedre effektiviteten af spildevandsrensningen. Denne modernisering kan forbedre fjernelsen af forurenende stoffer, især kvælstof, og dermed øge anlæggets samlede kapacitet. Det er et vigtigt skridt fremad i brugen af avancerede rensningsmetoder til at opfylde skærpede miljøstandarder og sikre bæredygtig vandforvaltning.

Nordens største MABR-installation

MABR er blevet testet i flere år af VandCenter Syd (VCS) i et pilotanlæg på Ejby Mølle Renseanlæg, der ligger sydøst for Odense.

Efter dette pilotstudie besluttede VCS at installere MABR permanent på Søndersø Renseanlæg. Anlægget blev installeret og taget i brug i februar 2023, og det er nu den største MABR-installation i Norden.

Søndersø Renseanlæg, som oprindeligt blev bygget i 1990, er designet til at rense spildevand fra 20.000 personækvivalenter (PE). Anlægget består af to biologiske renselinjer, der drives parallelt, og syv MABR-moduler blev installeret i den ene linje.
MABR løsningen blev installeret i løbet af få måneder fra projektering til endelig idriftsættelse og selve installationsarbejdet på anlægget blev udført på mindre end to uger.

De vigtigste mål for processen er at eftervise følgende:

  • kvælstof-spidsbelastninger kan behandles med op til 75 % mindre energiforbrug sammenlignet med konventionelle behandlingsprocesser.
  • Den udvidede biologiske kapacitet kan øges med 30-40 %.

    Dette vil blive eftervist i løbet af de kommende års drift.

Kontakt vores ekspert

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere, kan du sende e-mail til: