Drikkevand

Afsaltning

Afsaltning er en proces, hvor salt og andre mineraler fjernes fra havvand for at gøre det drikkeligt. Denne teknologi anvendes i områder med begrænset adgang til ferskvand og kan give en pålidelig kilde til rent vand.
Læs mere

Blødgøring af drikkevand

I nogle regioner i Danmark er hårdhedsgraden af drikkevand meget høj. Blødgøringsteknologier kan implementeres i drikkevandsbehandlingsanlæggene for at sikre fjernelse af calcium og magnesium og dermed blødgøring af vandet.
Læs mere