Bedre beskyttelse af søerne i Skanderborg

Danmarks mest følsomme ferskvandsmiljø kaldes Søhøjlandet. For at kontrollere eutrofiering i disse vandområder er der stort fokus på fosforindholdet, der udledes fra rensningsanlæggene.

Vores mission

Forbedre fosforfjernelsen for at sikre ferskvandet i Søhøjlandet

Skanderborg ligger i et af Danmarks mest følsomme ferskvandsmiljøer, “Søhøjlandet”. Området er beskyttet, og der er behov for at overholde bestemmelser om fosforudledning fra rensningsanlæggene til søerne. Fosforkoncentrationen i det udledte spildevand skal derfor reduceres for at overholde det strenge udløbskrav.

Derudover forventer Skanderborg kommune i fremtiden befolknings- og industriel vækst kombineret med en centralisering af deres spildevandsrenseanlæg.

På den baggrund blev spildevandsrensningsanlægget i Skanderborg opgraderet med SUEZ' teknologi - Densadeg XRC™ - extreme rate clarifier.

Det er rettet mod rensningsanlæggets spildevand samt regnvejrsoverløb (kendt som CSO), der fører til udledning af ubehandlet spildevand kombineret med kloakstrømme, når kloak- og/eller spildevandsrensningsanlæggets hydrauliske kapacitet overskrides.

Vores løsninger

En unik kombination af en kontakttank, tilsætning af ballast og recirkulation af faste stoffer, der giver forbedret, hurtig spildevandsbehandling til tertiær fosforfjernelse og CSO-anvendelse

Spildevandsrensningsanlægget i Skanderborg er underlagt et fosforudledningskrav på 1,38 kg/dag til Skanderborg Sø, hvilket svarer til 0,265 mg/L i spildevandet med den nuværende udledning på 1.900.000 m3/år.


Skanderborg kommune forventer befolkning og industriel vækst i fremtiden kombineret med en centralisering af deres spildevandsanlæg. Fosforkoncentrationen i det udledte spildevand skal derfor sænkes til et gennemsnitligt niveau under 0,15 mg/L for at opfylde udløbskravet.


På den baggrund blev rensningsanlægget i Skanderborg opgraderet med SUEZ -teknologien - Densadeg XRC™ - extreme rate clarifier.

Om teknologien

Densadeg XRC™ er en højhastigheds-bundfældningsproces, der kombinerer en kontakttank, ballasttilsætning (tæt granulat additiv) og recirkulation af faste stoffer for at forbedre bundfældning af faste stoffer, hvilket resulterer i hurtig dannelse/modning af flokke og hurtigere klaring.

Koaguleringsmiddel og flokkuleringsmiddel bruges også til at forbedre flokkenes sedimentations-egenskaber. Densadeg XRC™ anlæggets hydrauliske kapacitet kan nå 1250 m3/t ved tertiær behandling og 1500 m3/t under kraftige regnhændelser.

Processen består af:

 1. Hurtig opblanding/koagulationstrin
 2. Flokkuleringszone
 3. Modningszone
 4. Bundfældningstank
 5. Hydrocyclon og ballast separation
 6. Opsamling af spildevand
Vores resultater

Installation af Densadeg XRC™ i Skanderborg er vores første globale reference, hvor vi kombinerede tertiær- og CSO-behandling

Vi gennemførte et overvågningsprogram fra marts til september 2020 for at vurdere driftskapaciteten af Densadeg XRC™.

Disse første måneders drift som tertiær behandling viste:

 • Gennemsnitlige outlet-niveauer:
  • 0,11 mg/L for total fosfor
  • 3 mg/L for suspenderede faste stoffer
 • Med en jernchlorid dosering i området fra 35 til 55 mg/L
 • Dokumenteret lamel-hastighed op til 100 m/t


Der er påvist et signifikant fald mellem udløbets samlede fosforkoncentration før konstruktionen af Densadeg XRC (0,30 mg/L i gennemsnit) og siden det har været i drift (0,11 mg/L i gennemsnit).


Vores data satte os i stand til at estimere, at Densadeg XRC™-operationen som tertiær behandling kunne fjerne yderligere 584 kg fosfor om året!

Densadeg XRC™ in Skanderborg

Credit: SUEZ Danmark

Kontakt os

Kontakt vores ekspert

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere, kan du sende e-mail til: