SUEZ øger den hydrauliske kapacitet på Søholt rensningsanlæg med 30% takket være teknologi til opbygning af tungt slam, den første af sin slags i Skandinavien

SUEZ og Silkeborg Spildevand A/S underskrev den 22. september 2023 kontrakt om en opgradering af Søholt Renseanlæg i Silkeborg, Danmark. Med underskrivelsen af aftalen på 5.550.000 DKK (745.000 €) overlader Silkeborg Spildevand A/S det til SUEZ at øge den hydrauliske kapacitet på det eksisterende anlæg inden foråret 2024, samtidig med at biodiversiteten beskyttes.
SUEZ blev valgt til at øge den hydrauliske kapacitet på det eksisterende Søholt rensningsanlæg i Silkeborg, 99.480 P.E. (population equivalent). Projektet vil blive igangsat i begyndelsen af oktober 2023 med planlagt færdiggørelse og drift i foråret 2024.

Anlægget ligger i Silkeborg, der er kendt for sit bakkede terræn i det midtjyske Søhøjland med skovklædte bakker og Gudenåen. Området med det lokale vandøkosystem er sårbart og derfor nationalt beskyttet.

Opgraderingen af Søholt renseanlæg med inDense-løsningen, der øger effektiviteten og den hydrauliske kapacitet markant, vil gøre det muligt at behandle 30% mere spildevand (under regnhændelser) uden at skulle udvide det fysiske grundareal. Implementeringen af inDense tager også højde for kritiske miljøhensyn ved at reducere spildevandsoverløb til de lokale søer og ved at forhindre, slamflugt i vintermånederne, hvorved den skrøbelige vandrecipient - Gudenåen - beskyttes.

Aftalen mellem Silkeborg Spildevand A/S og SUEZ i Danmark repræsenterer en strategisk milepæl, da den markerer den første implementering af løsningen til opbygning af tungt slam nogensinde i Skandinavien. Dette projekt understreger SUEZ' engagement i at bringe robuste og innovative løsninger til det lokale vandmarked og yderligere styrke sin tilstedeværelse i regionen.
Rune Røjgaard Andreasen, procesingeniør, ph.d. siger: "Hos Silkeborg Forsyning stræber vi efter at minimere vores spildevandsoverløb. Den forventede forøgelse af den hydrauliske kapacitet gennem dette projekt svarer til gevinsten ved 1-2 nye efterklaringstanke, som ville være både dyre, anslået til 35.000 DKK stykket (4.690 €), og svære at indpasse i rensningsanlæggets område på grund af et betydeligt fodaftryk. Denne case præsenterer dermed både en god business case og en elegant løsning på vores rensningsanlægs problemer med fodaftryk."

Contacts

Share this article