Blødgøring af drikkevand ved hjælp af nanofilterings-membraner er blevet testet i pilotskala på Stokkemark Vandværk

Resultaterne viser, at den totale hårdhed blev reduceret med 65% i gennemsnit, fra 18,9 til 6,6 odH.

Nanofiltering er en nyere metode til blødgøring af vand. Membranprocessen filtrerer primært alle divalente ioner fra inklusivt calcium og magnesium, mens monovalente ioner passerer gennem membranen. Processen drives ved at presse vandet igennem filteret med højt tryk. Herved dannes to typer af vand, hhv. permeat og koncentrat. Permeat er det behandlede vand, som indeholder færre divalente ioner men flere monovalente ioner end råvandet. Koncentratet indeholder de tilbageholdte ioner og udgør typisk 5 - 10 pct. af den behandlede vandmængde.

En laboratorietest hos Aalborg Universitet, har desuden vist at nanofilterings-membranerne også kunne reducere Dimethyl sulfide (DMS) indholdet i det behandlede vand med ca. 23% i gennemsnit.

Derudover kan nanofiltreringsmembranen forbedre vandets kvalitet ved at reducere 44% klorid og 34% nitrat. Den overordnede konklusion er, at nanofiltreringsmembranen er en effektiv løsning til at forbedre vandkvaliteten.

Baseret på pilottest resultaterne kan anlægget i fuld skala designes i 2 trin, med vandhårdhed på 10 odH og koncentratet kan reduceres ned til 2-5 % ved hjælp af SUEZ’ nanofilterings-membraner.


Contacts

Share this article