EKF Green Accelerator støtter SUEZ i Danmark og Vand og Teknik i et nyt bæredygtigt drikkevandsprojekt i Sharankhola, Bangladesh

Forundersøgelsesstudiet af Vand og Teknik og SUEZ i Danmark er delvist blevet finansieret af det grønne acceleratorprogram. Projektet har til formål at give lokalbefolkningen, der bor i Sharankhola, adgang til sikkert og rent drikkevand i gåafstand ved at implementere en kompakt decentraliseret vandbehandlingsenhed - kaldet UCD.

UCD-enheden er et containeriseret anlæg med en "plug-and-play" -teknologi, der gør det muligt at implementere den hurtigt og nemt, selv i de mest fjerntliggende dele af verden. UCD-enheden kommer til at blive placeret i Sharankhola, Bangladesh - en region kendt for vandmangel og hvor det meste saltvand er forurenet med arsen. UCD-enheden drives af en bæredygtig energikilde gennem solpaneler til behandling af overfladevand og tilvejebringelse af sikkert drikkevand inden for gåafstand til lokalbefolkningen.

Projektet er også i overensstemmelse med FN's mål for bæredygtig udvikling, især nr. 6 - rent vand og sanitet og nr. 11, der står for partnerskab for målene. SUEZ i Danmark besluttede sammen med Vand og Teknik at indgå partnerskab med NGO’en BRAC, Danmarks Ambassade i Bangladesh og Rambøll for at skaffe midler fra EKFs grønne acceleratorprogram til at forbedre adgangen og kvaliteten af drikkevand og forbedre Sharankholas lokalbefolkningers sundhed og livskvalitet.

”Dette projekt giver bare rigtig meget mening -og vi kommer til at løse et stort problem for mennesker som er meget udsatte. Tak til alle partnerne bag dette projekt” siger Per Krøyer Kristensen, CEO i SUEZ i Danmark

”Vi er i Vand og Teknik glade for at kunne hjælpe med at skaffe rent drikkevand til udviklingslande via et energineutralt vandbehandlingslæg drevet af solceller. Vi ser et stort potentiale i, at vandbehandlingsenheden kan producere drikkevand ud af forskellige vandressourcer i områder hvor der ikke er elektricite” siger Thomas Vogn Kjeldsen, Salgs- og Forretningschef i Vand og Teknik

 

 Lokal sø i Sharankhola ©SUEZ

Lokal sø i Sharankhola ©SUEZ

 Skitse af UCD enhenden ©SUEZ

Skitse af UCD enhenden ©SUEZ


Contacts

Share this article