Osobní údaje shromážděné v rámci formulářů vyplněných na www.suez.com zpracovává skupina SUEZ a její dceřiné společnosti ("SUEZ"), správce údajů, se sídlem na adrese 16 Place de l'Iris, 92040, Paris La Défense Cedex.

Mention

Účel zpracování

 • Odpovídání na dotazy potenciálních zákazníků.
 • Odpovídání na dotazy stávajících zákazníků ohledně stávající smlouvy.


Právní základ

Právním základem pro zpracování je oprávněný zájem společnosti SUEZ.


Kategorie zpracovávaných údajů

Kategorie osobních údajů, které společnost SUEZ přímo shromažďuje, jsou následující.

 • Název
 • Křestní jméno
 • Profesionální e-mailová adresa
 • Telefon
 • Společnost

Kategorie osobních údajů nepřímo shromažďovaných společností SUEZ: žádné.


Povinná nebo nepovinná povaha sběru dat

Shromažďování údajů je nezbytné pro provedení tohoto zpracování.


Automatizované rozhodování

Zpracování nezahrnuje automatizované rozhodování.


Subjekty údajů ("uživatelé")

Subjekty údajů, které jsou předmětem shromažďování, jsou návštěvníci webových stránek společnosti SUEZ (viz Účel zpracování), a to :

 • Potenciální zákazníci nebo stávající zákazníci, kteří chtějí kontaktovat společnost SUEZ


Kategorie příjemců údajů

Shromážděné údaje jsou zasílány výhradně osobám oprávněným k přístupu k nim v rámci jejich úřední činnosti.


Předávání údajů mimo EU

Údaje mohou být předávány mimo Evropskou unii. V takovém případě mohou k údajům uživatelů přistupovat pouze oprávněné osoby v rámci ostatních subjektů skupiny SUEZ, aby mohly přímo zpracovat jejich žádost nebo přímo reagovat na jejich potřeby.


Doba uchovávání

 • Potenciální zákazníci: osobní údaje jsou uchovávány po dobu 3 let v aktivní databázi od posledního kontaktu s uživatelem, pokud uživatel neuplatnil své právo na odvolání souhlasu nebo neuplatnil své právo na námitku či výmaz (v závislosti na případu: viz "Vaše práva").
 • Stávající zákazníci: osobní údaje zákazníků jsou uchovávány po celou dobu trvání smluvního vztahu, pokud uživatel neuplatnil své právo vznést námitku nebo právo na výmaz. Údaje jsou pak uchovávány po dobu 3 let v aktivní databázi od ukončení smluvního vztahu a po dobu 5 let v archivu.

Data se po meziskladu automaticky vymažou.


Vaše práva

V souladu s platnými zákony a předpisy o osobních údajích můžete uplatnit svá práva.

 • prostřednictvím speciálního formuláře kliknutím zde
 • nebo poštou na adresu SUEZ - Digital Communication Department / Commitment and Communications Department - Tour CB21 - 16 place de l'Iris - 92040 Paris La Défense Cedex, s uvedením svého jména a adresy a přiložením kopie průkazu totožnosti.

Další podrobnosti naleznete na adrese www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles.

Pokud máte jakékoli potíže týkající se správy vašich osobních údajů, můžete se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů e-mailem na adrese [email protected] nebo poštou na adresu společnosti SUEZ.

Pokud se domníváte, že odpověď DPO není uspokojivá, můžete podat stížnost poštou na adresu Commission Nationale Informatique et Libertés, 3 place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07, Francie nebo online na této adrese: https://www.cnil.fr/.