Aandeelhoudersclub België

De Aandeelhoudersclub is ontwikkeld voor diegenen die nauwer betrokken willen worden bij SUEZ en haar activiteiten en beroepen beter willen leren kennen.
Jouw voordelen

Een ruime waaier aan diensten en activiteiten voorbehouden voor leden van de Club

Wij zullen veel aandacht besteden aan uw suggesties om zo goed mogelijk aan uw verwachtingen te voldoen. Wij bieden u een breed pakket diensten en activiteiten aan en hopen dat u er op grote schaal gebruik van zult maken.
Bezoeken aan industriële vestigingen

U kunt ieder jaar kennis maken met onze belangrijkste industriële vestigingen in Frankrijk (en in  België). De bezoeken vinden plaats in groepen. Onze activiteiten op het gebied van water en  afvalverwerking worden u uiteengezet door een spreker. Voor iedere geprogrammeerde datum worden 20 tot 30 personen geselecteerd.

 
Themaconferenties over de beroepen van SUEZ

U blijft op de hoogte van de activiteiten van SUEZ, van afvalrecyclage tot de behandeling van afvalwater.


Opleidingen aan de beurs


Indien u de fijne kneepjes van de beurs en de financiële wereld beter wilt leren kennen organiseert SUEZ in samenwerking met “l’Ecole de la Bourse” gratis opleidingssessies.


Automatische verzending van publicaties voor aandeelhouders

U ontvangt automatisch met informatie over producten voor aandeelhouders van SUEZ, en u krijgt talrijke uitnodigingen toegestuurd.
Toetreden tot de club

Het lidmaatschap van de Club is gratis en wordt voorbehouden aan de aandeelhouders die ten minste 25 aandelen bezitten.

  • nominatieve aandeelhouders die ten minste 25 aandelen bezitten, worden automatisch lid van de Club
  • aandeelhouders met aandelen op een effectenrekening, die ten minste 25 aandelen bezitten, kunnen het lidmaatschap aanvragen onder voorbehoud van het voorleggen van een bewijs

Inschrijvingsformulier

Je kan het inschrijvingsformulier online invullen en valideren hier te klikken.

Inschrijving per post, e-mail, fax

Je kan ook toetreden tot de Aandeelhouderdsclub België door het inschrijvingsformulier te downloaden, af te printen en in te vullen alvorens het terug te sturen:

  • per post:
    SUEZ– Aandeelhoudersclub – c/o SUEZ-Tractebel NV
    Troonplein 1 (T530) – 1000 Brussel
  • per e-mail
    aandeelhoudersclub@suez.com
Let op: u dient in elk geval een bewijs van aandelen toe te voegen, een fotokopie van een recent uittreksel van uw effectenrekening of een verklaring van uw financiële tussenpersoon, om uw toetreding tot de Club te bekrachtigen. Uw inschrijving wordt pas bekrachtigd nadat de medewerkers van de Aandeelhoudersclub SUEZ uw bewijs hebben ontvangen.
Contactpersoon

Het Team Aandeelhoudersrelaties

Florent Gautron-Shareholder Relations Manager at SUEZ

Florent Gautron

Directeur Aandeelhoudersrelaties actionnaires.belgique@suez.com +32 2 300 15 55
Camille Fauconnier portrait

Camille Fauconnier

Verantwoordelijke Communicatie Aandeelhouders actionnaires.belgique@suez.com +32 2 300 15 55

Groen nummer: 0 800 207 207

Telefoonnummer vanuit België: 01 71 29 81 79

aandeelhoudersclub@suez.com